Toimijoita Kaarelan Omakotiyhdistys ry

Kaarelan Omakotiyhdistys logo pieni

Tervetuloa Kaarelan Omakotiyhdistys ry:n sivuille!
******************************************************

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu säännöllisesti joka kuukauden 3. maanantai.

Johtokunnalle osoitetut ehdotukset yms. voi toimittaa joko suoraan sihteerille tai puheenjohtajalle osoitteella
oky.palaute@gmail.com       , tai voit käyttää myös vasemmalta sivupalkista löytyvää sähköistä palautelomaketta.

Yhdistyksen facebook-sivut ja ajankohtaiset asiat löytyvät täältä:
https://www.facebook.com/groups/1024701524226114/

__________________________________________________________________


Kaarelan Omakotiyhdistys ry:n omakotitalkkari
on Henry Heiskanen.
Hän aloitti työt 19.12.2016. Hänen työsopimus kestää yhden vuoden ja yhdistyksen jäsenet voivat tilata talkkarin 8€/h, puhelinnumerosta 0400 459512. Yhteyshenkilönä toimii Arja Antikainen, puh.050 5224912.

"Omakotitalkkari auttaa!
Omakotitalkkarit tarjoavat erilaisia kiinteistön- ja kodinhoitoon liittyviä palveluja vanheneville omakotiasukkaille, jotta he voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Palvelu on tarkoitettu Omakotiliiton jäsenille. Tällä hetkellä talkkariyhdistyksiä on jo 83 ja niissä omakotitalkkareita kaiken kaikkiaan noin 125.

Omakotitalkkari käy siivoamassa sekä tekemässä pihatöitä ja pienimuotoista kiinteistön kunnostusta. Keskittymällä fyysisiin työsuorituksiin tuodaan omakotiasukkaille niitä palveluja, jotka eniten auttavat kotona asumista. Ammattiosaamista vaativaa työtä ei tehdä, vaan ajatuksena on antaa naapuriapua ja jokamiestyötä."

__________________________________________________________

 
Tonttini, sen rakenteet, aidat ja naapurit

Syyskokouksessamme 2014 oli Helsingin kaupungin Rakennusvalvontavirastosta arkkitehti Ulla Vahtera esitelmöimässä viraston tehtävistä, joissa on kysymyksessä omakotitonttien rajat, rakenteet ja joskus jopa naapuruussuhteet. Esitelmöitsijä oli mielenkiintoinen, ja kuulijakunta oli ihastunut esitykseen.

Esityksestä jäi mieleen, että monet kysytyt asiat on esitetty Rakennusvalvontaviraston ohjeissa. Toki viraston puoleenkin voi kääntyä, jos painetuista ohjeista ei löydy omalle kohdalle sopivaa ohjetta.

Esityksen innoittamana keräsin viraston nettisivuilta luettelon hyvistä ohjeista ja suorista linkeistä niihin. Ohjeita ei toki tarvitse hankkia, jos omistaa nettiliittymän. Kirjoittamalla tämän ohjeen nettiosoite selaimeen, pääsee suoraan ohjeeseen.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on määräys, joka ohjaa rakentamista monella tasolla. Rakentamismääräyksestä on kirjallisuutena kaksi versiota, toinen on määräyksen juridinen versio ja toisesta on tavalliselle paidankuluttajalle sopiva, jossa juridiikkaa on avattu ymmärrettävään muotoon. Valitettavasti laajempi ja ymmärrettävämpi versio on tilattavissa tai saatavissa Rakennusvalvontaviraston kautta, mutta määräys sellaisenaan löytyy nettiosoitteesta:

http://193.185.135.188/page.asp?_item_id=346

Omakotiasukkaan opas

Rakennusvalvontavirasto on toimittanut erinomaisen oppaan omakotiasujille Helsingissä: ’OMAKOTIASUJAN OPAS’. Kirjanen sisältää tärkeimmät ohjeet omakotitalon omistajille. Kirjanen sisältää 70 sivua täyttä asiaa, ja on saatavissa Rakennusvalvontavirastosta painettuna tai netistä osoitteesta:

http://www.hel.fi/static/rakvv/omakotiasukkaanopas/index.html

Pihan ja lähiympäristön suunnittelu

Ohjeessa on annettu tietoa lähinnä rakennusluvan hankintaa ajatellen. Tuskin ohjeet kuitenkaan ovat turhia olemassa olevan tontin näköä ajatellen. Ohje löytyy osoitteesta:

http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Pihan_ja_lahiymp_suunnittelu.pdf

Aidat

Ohjeessa on käsitelty tonttien aitoja. Pääsääntö on se, että aidan rakentamiseen tarvitaan Rakennusvalvontaviraston lupa ohjeessa olevia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ohje löytyy linkistä:

http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Aidat.pdf

Jätejärjestelyt

Ohjeessa on tarkat säännöt, kuinka jätejärjestelyt tonteilla tulisi tehdä. Ohje löytyy linkistä:

http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Jatejarjestelyt_pihoilla_ja_jatesuojien_rakentaminen_2012.pdf

Vajat ja muut rakennelmat

Ohjeessa on käsitelty tontille suunniteltavia vajoja ja muita rakennelmia. Ohje löytyy linkistä:

http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Vajat_ja_muut_rakennelmat.pdf

Muuta

Kaikki rakennusvalvontaviraston ohjeet löytyvät linkistä:

http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet

Tästä vain selailemaan! Määräyksiä ja ohjeita on. Aina ei tarvitse viranomaisia vaivata.

Pekka Toivonen

********************************************************

Lue Omakotiliiton ajankohtaisista asioista  http://omakotiliitto.fi/ajankohtaista

Omakotiliitto ottaa kantaa ja antaa lausuntoja

Omakotiliiton antamat lausunnot ovat nähtävissä liiton uusilla kotisivuilla osoitteessa edunvalvonta > lausunnot ja lausuntopyynnöt. Voitte antaa palautetta lausuntopyynnöistä sähköpostilla toimisto@omakotiliitto.fi. Kiitämme mahdollisista kommenteista.