Karl Fredrik Bergman, bönehusets skapare
 

I mars 1904, alltså för 100 år sedan uppvaktade en kommitté, bestående av skräddarmästare Fredrik Ålander, byggmästare Karl Fredrik Bergman samt jordbrukarna Axel Lönngren och Emil Nyström Evangelieföreningens i Finland styrelse och anhöll om ekonomiskt stöd till ett bönehus i Åggelby. Huruvida man erhöll detta bistånd är okänt, men i Åggelby hade man en gång för alla beslutat att uppföra ett kyrkorum i byn.

Tomten till bönehuset skänktes av jordbrukare Axel Lönngren och hans hustru Emilia. Byggmästare Karl Fredrik Bergman gjorde ritningarna och ansvarade för byggnadsarbetena, som för det mesta gjordes av frivillig arbetskraft. Vem var då denne duktige byggmästare?

Karl Fredrik Bergman var född år 1841 i Artsjö (Artjärvi). Han kom till Åggelby vid sekelskiftet och uppförde här sin ståtliga trevåningsvilla vid det som nu är Ånäsvägen 27. År 1905 bodde familjen Bergman ännu vid Ånäsvägen, men något senare såldes villan till syskonen Siska och Gerda Winstén, som redan ägde tomtens andra hus, där de innehade Gärdobacka vilohem. Karl Bergman byggde en ny villa mitt emot Kottby gård, numera Djäknevägen. Här bodde han då han ritade och bekostade altaret och predikstolen, som dittills saknats i bönehuset.

Till den nya villans invånare hörde Anna Eskelinen, som var född i Karelen 1892 och som kom till Åggelby 1911 och blev familjen Bergmans allt i allo. Efter Karl Bergmans död år 1921 skötte hon många år apotekets kosthåll. En rolig historia berättade hon för sin gudson Kaj. Under ofärdsåren i mitten av 1910-talet fick man inte åka in till Helsingfors utan särskilt tillstånd. Så skulle Karl Bergmans dotter ha en bässe från Åggelby till Eira, där hon bodde och det var betydligt enklare att föra den levande än som kött till staden. Så kom det sig att Anna ledde bässen i band förbi alla vaktposter och gick hela vägen till Eira med det bångstyriga djuret.

Karl Fredrik Bergman och hans hustru Vilhelmina hade en dotter Johanna Fredrika, född 1869 i Helsingfors. Hon gifte sig 1906 med köpmannen Henrik Uno Staudinger , född 1861.Han var en duglig affärsman och det gick honom ekonomiskt väl. Han lät vid Skepparegatan 23-25 bygga ett ståtligt hus, som han kallade villa Johanna efter sin hustru. Också deras enda barn, dottern Ensi, född 1909, fick ett hus uppkallat efter sig. Villa Ensi vid Havsgatan tjänstgjorde många år som ett privat barnbördshus, numera har huset andra funktioner.

Uno Staudinger delade välvilligt med sig av sin förmögenhet. Särskilt understödde han konstnärer. Därav kom det sig att Åggelby bönehus som gåva av honom fick en altartavla gjord av bildhuggaren Harald Sörensen Ring (1872-1912) Utanför villa Ensi står en liten barnstaty gjord av samma konstnär.

Fru Staudinger donerade i ett tidigt arbetsskede 5.000.- till bönehuset. Hon bekostade inköpet av ett orgelharmonium och år 1916, då hon redan var änka, skänkte hon glasmålningarna i bönehusets läktarfönster. Också takets kristallkrona är en gåva av Hanna Staudinger.

Bönehuset , som i dag är Åggelby gamla kyrka, fyller 100 år pingsten 2005. Med stor tacksamhet skall vi minnas Karl Fredrik Bergman, som själv var en troende man och som en sådan ville tjäna sin Herre genom att ge honom en helgedom i sin hemby. Det är lätt att förstå att hans dotter Johanna Staudinger uppskattade sin fars arbete och därför ville hon smycka det kyrkorum som han hade byggt upp.

 

Britta Holmlund 2004

Medhjälpare Kaj Blomberg

Fakta: Willy Kaulbars-Staudinger, Grankulla

Tillbaka