Travbanan i Åggelby - Ett 120-årsminne
 

Hästsporten är troligen en av de äldsta idrottsgrenarna. Om inte annat så tävlade man i Norden om vem som snabbast körde hem från julottan på juldagsmorgonen. Travtävlingen var till en början endast en vintersport med häst och släde. I Finland anordnades den första stora tävlingen i Åbo år 1817 på den isbelagda Aura å.

Finlands allra första sommartravbana invigdes i Åggelby midsommaren 1884. Vi firar alltså 120-årsminnet av landets första arena för travsport, men nuvarande åggelbybor vet knappast att här har funnits en sådan. Ägare till den nya banan var Hästvänsföreningen i Nylands län. Det praktiska arbetet överläts dock till åggelbyborna. Åggelby gård eller Mickels hemman ägdes sedan 1879 av rusthållaren Johan Henrik Eklund. Av gårdens marker avskiljdes ett lämpligt område för travbanan, som i sin helhet låg nordväst om den på 1960-talet byggda Ståthållarevägen och på båda sidor om den också på 1960-talet byggda Brofogdevägen. Den nya tävlingsbanan var 1 verst lång (1 068,8 meter). Den kända hippologen och utgivaren av”Kalender för finsk trafsport”, veterinär L. Fabritius, karaktäriserar banan år 1884 som rätt jämn, med domartorn i mitten, plats för 900 åskådare på läktaren och särskild”balkong”för tidningsskribenterna.

Rusthållare Johan Eklund, som ledde arbetet skydde inga medel då det gällde att få banan färdig. Min farbror Kalle har berättat att man utan att direkt ha tillstånd till detta körde sand till banan från Gumtäckts gårds grustag. Till slut förbjöd man på Gumtäckt gård ofoget, men Eklund befallde sina män att nattetid köra sanden. Det blev min då 30-åriga farfar Samuel som utförde detta arbete, som säkert inte var lätt vare sig för häst eller kusk. Man skulle köra upp för den tunga backen från Gammelstaden med det tunga sandlasset.

Till travbanans 100-årsjubileum 1984 skriver signaturen Fux i Hufvudstadsbladet: “Till Åggelby kom man bekvämt med tåg. Tre extra tåg sattes in när banan invigdes - i 30 graders värme! Landets bästa travare ställde upp i huvudloppet på två engelska mil, men många hästar som kort innan visats på utställning i Tammerfors var överfeta och led av värmen, så några rekordresultat nåddes inte. G.Lundgrens 10-åriga hingst Ampiainen som vann loppet behövde över sex minuter för att trava de cirka tre varven. Något år senare (1888) satte den legendariska Kirppu, som sedermera blev stamfar för en hel kallblodssläkt rekordet 44,2 / 3. 207 m. som var sin tids finländska rekord för travhästar.”

Travbanans 100-årsjubileum firades i juni 1984 på Vermo i Alberga med ett 10 lopps jubileumstrav till kända inhemska travares minne. Det första loppet var tillägnat den livliga Ampiainen, det femte Murto och det sista oförglömliga Fredrik, som inte bara bröt ryssvallen utan också visade övriga Norden att finländsk travsport är att räkna med.

Åggelby travbana hade sin storhetstid ända till tiderna efter första världskriget. Hösten 1926 invigdes Kottby travbana, vars era i sin tur varade drygt 50 år. År 1978 invigdes huvudstadsregionens travbana Vermo i Alberga med platser för över tiotusen åskådare. Då hette de mest kända hästarna Charme Asserdal och Vieteri.

Landets andra sommartravbana byggdes i Åbo 1902 och fyra år senare fick också Joensuu, Kuopio och Nurmo sina travbanor. Någon födelsedagstårta med 120 ljus har denna sommar inte bakats till ett berättigat jubileumskalas i Åggelby. Det är inte heller många som numera vet var de sista resterna av landets första travbana kan urskiljas bland slyet bakom Brofogdevägens bensinstation. Ändå var Åggelby vid sekelskiftet 1800-1900 ett känt och uppskattat centrum för landets hästsport.

 

Britta Holmlund 2004

Tillbaka