Oulunkylän historia


Oulunkylä on tänä päivänä vireä helsinkiläinen kaupunginosa. Oulunkylän historia juontaa kuitenkin kauemmaksi kuin Helsingin historia. Varhaisin yhtäjaksoinen asutus alueella on ollut luultavimmin jo 1200-luvulta lähtien.

Asutus oli tuolloin todennäköisesti ruotsinkielistä. Oulunkylän nimen, Åggelby, alkuperää ei varmuudella tiedetä. Sen on arveltu johdetun, joko jokea tai vanhan ruotsinkielen matalaa mutapohjaista järveä tai lampea kuvaavasta sanasta. Tällainen järvi on sijainnut Oulunkylän vanhan aseman tienoilla, mutta se on sittemmin kuivunut tai kuivattu. Oulunkylä-nimi puolestaan on äänneasultaan alkuperäistä ruotsinkielistä nimeä mukaileva muunnos. 

Keskiajalta lähtien Oulunkylä kuului hallinnollisesti Helsingin pitäjään. Alueen halki johti Turku - Viipuri rantatieltä Helsingin pitäjän kirkolta alkava Vantaanjoen suuhun johtava pistotie. Suomessa alettiin pitää talokohtaisia ns. maakirjoja 1540-luvulta lähtien. Niiden mukaan Oulunkylä oli tuolloin 6-7 talon muodostama kylä. Kylän keskus oli nykyisten Kantakyläntien ja Mikkolantien risteyksen tienoilla.

Helsinki perustettiin 1550, mikä varmaankaan ei ole voinut olla vaikuttamatta myös Oulunkylän kehitykseen, joskin merkittävimmät muutokset tapahtuvat vasta 1800-luvulta alkaen Helsingin saatua pääkaupunkioikeudet ja alkaessa kasvaa. Rautatien rakentaminen Helsingin ja Riihimäen välille paransi oleellisesti liikenneyhteyksiä Helsinkiin ja lisäsi alueen asukaslukua. Alueelle muutti erityisesti virkamiesperheitä ja Oulunkylästä kehittyi puuhuvilayhdyskunta.

bussiliikenne Hki-Käpylä-Oulunkylä-TapanilaAsukasluku kasvaa siinä määrin, että vuonna 1906 senaatin päätöksellä Oulunkylä nimetään ns. taajaväkiseksi yhdyskunnaksi, jonka status on jossakin kylän ja itsenäisen kunnan tai kaupungin välimaastossa. Vuonna 1921 Oulunkylä erotetaan Helsingin pitäjästä eli Vantaasta itsenäiseksi kunnaksi samoihin aikoihin eräiden muiden vastaavien alueiden kanssa. Helsingin kasvun jatkuessa voimakkaana siihen liitetään jatkuvasti uusia kuntia 1900-luvun alkupuolella. Oulunkylä lakkaa olemasta itsenäinen kunta ja tulee Helsingin kaupunginosa vuoden 1946 alussa.


Yrjö Harvia: Erikoisselvitys Oulunkylän liitosalueesta, v. 1936

Seurahuoneen ja Maexmontaninpuiston historiaa

Tarinoita Oulunkylästä

Historier från Åggelby

Oulunkylän kaupunkipolut

Helsingin historiaa