Två tavlor i Åggelby gamla kyrka

 

  Oulunkylän seurakunta och Markus församling firade under hela året 2005 bönehusets, senare Åggelby gamla kyrkas 100-årsjubileum. Under festligheterna framstod det för alla deltagare att kyrkans altartavla är ett väsentligt centrum i inredningen. De generationer, som nu besöker kyrkan har alltid sett altartavlan på dess plats, och fastän det inte finns någon text under den, har man alltid ansett att mottot är ”Låten barnen komma till mig”.

En söndag i början av november såg jag TV-gudstjänsten från St. Johannes kyrka i Malmö i Sverige och uppfattade då att altartavlan i kyrkans kor var alldeles lik den vi har här i Åggelby gamla kyrka. Vår tavla är visserligen gjuten i brons medan Malmökyrkans tavla är en relief utskuren i ekträ och målad i dämpade färger. Spontant skrev jag ett brev till församlingen i Malmö och bad om att få uppgifter om tavlans ursprung. I januari kom ett utförligt och vänligt svar av församlingens assistent Anna-Karin Jönsson. Också hon var överraskad över att det fanns kopior, om man också både i Oulunkylän seurakunta och i malmöförsamlingen har varit medvetna om att så kunde vara fallet. Man undrar ofta om det var ägget eller hönan som kom först. Hur är det med altartavlorna?

I broschyren som Anna-Karin sände framgår att altartavlan i Malmö består av tre fält, mittbilden som vi känner och som i St.Johannes kyrka flankeras av två lägre tavlor som har karaktären av ett altarskåp. Människorna på de lägre tavlorna hör också till dem, som följer Jesus och deras blickar är riktade mot honom. Under tavlorna finns texten som är tavlans motto: ”Han vandrade omkring och gjorde gott”.

Konstnären är densamma, Harald Sörensen - Ring hos oss och Ringi i Sverige. Vi har trott att han var en dansk konstnär men i malmöbroschyren nämns han som bördig i Västernorrland. Han var elev i Konstnärsförbundets skola i Sverige och vistades sex år i Paris. I Åggelby har numera avlidna bybor berättat att de har stått modell till altartavlans figurer. I malmöbroschyren står det att konstnären hade sin egen familj som modeller. Den knäböjande kvinnan är konstnärens hustru, det äldre paret hans föräldrar och hans två söner har stått modell för tavlans barn. Altartavlan invigdes i Åggelby bönehus julaftonen 1909 medan församlingen i den ståtliga St. Johannes kyrka, byggd 1907, invigde sin altartavla allhelgonadagen 1909.

Det är inte meningen att här ge ett svar på det, som nästan är ett mysterium. Huvudsaken är väl att vi har en värdefull altartavla här i vår lilla kyrka, som är som en lekstuga i jämnbredd med den jättestora röda kyrkan i Malmö. Vårt varma tack går till vår altartavlas donator, byggmästare Karl Fredrik Bergmans svärson Uno Staudinger.

I skuggan av 100-årsjubileet fick ett annat konstverk sin plats i den gamla kyrkan. På grund av att yrkeskolan Prakticum flyttade till Arabiastrand står nu den forna svenska samskolans lokaliteter vid Mickelsvägen i Åggelby tomma och inväntar vidare åtgärder. I skolans festsal hängde en Pro Patria marmortavla, där alla samskolans stupade elevers namn finns tecknade i guld. Tavlan fick skolan för 60 år sedan som gåva av Åggelby svenska samskolas kamratförening. Skolans första elever, Greta Ahlfors, f. Reipsar och Ragnar Sjöholm var då de ledande krafterna i kamratföreningen.

Det känns tryggt och gott att se marmortavlan med de kända namnen i den gamla kyrkan.. Många av de stupade har blivit konfirmerade här, några har vigts här, och här har de välsignats till evig vila under vår egen altartavla där Jesus säger: ”Låten barnen komma till mig”.

Britta Holmlund januari 2006


Tillbaka