Oulunkylä-nimen alkuperä?
Oulunkylä-nimen alkuperä on kiistanalainen. Nimeä pidetään väännöksenä sen ruotsinkielisestä muodosta.

Lähtökohtana on 1500-luvulta säilyneet asiakirjat, joista löytyy mainintoja:
1543 Ogeby
1544 Ogelby
1545 Ögleby
1556 Vggleby
1563 Ågelby
 
Å voi viitata jokeen, by kylään, eli asutukseen, jonka uskotaan olleen Vantaan joen varressa. Helsingin ympäristöä alettiin asuttaa 1200-luvun jälkeen. Helsingin perustamisen 1550 jälkeenkin asutuksen leviäminen oli hidasta, jokivartta pitkin lienee johtanut tie sisämaahan. Vielä 1800- luvulla kirkonkirjoissa oli vain noin 100 Åggelbyn asukasta.
 
1500-luvun jälkeen nimimuodoissa esiintyi Ågloby, jossa glo viittaisi soiseen lahteen tai lammikkoon tai matalaan järveen. Sellainen on sijainnut nykyisen Oulunkylän aseman seudulla. Ågelby - gel tai gle voisi viitata järveen, lampeen tai lähteeseen (källa), jolloin lähestytään tulkintaa Å-källa-by tai Å-glo-by.
 
Ågölby-muoto; göl tarkoittaisi joen tai järvenpohjan syvännettä, ja se viittaisi Giölen vid Lillfors.
 
Nimitutkija Åke Granlund tuo esille myös mahdollisuuden Åkullaby, eli viittauksen kukkulaan, jolla vanha Oulunkylän kantakylä sijaitsi ( ei sama kuin Kullatorp - Mäkitorppa).

Epätodennäköisenä pidetään, että nimi olisi tullut suomenkielestä.
"Oulu" tarkoittaa tulvavettä, jonka johdannainen on "Oulas".

(Lähde: Maunu Harmo: Oulunkylä Vihreä idylli, (c) Oulunkylä-Seura ry. 1987, Samaa lähdettä on käytetty yksittäisten alueiden nimistön alkuperää mainittaessa katujen ja alueiden esittelyssä. Tämän lisäksi lähteenä on Helsingin kadunnimet -teos)

Katso myös KSV: Viikon nimi - Oulunkylä

Paluu edelliselle sivulle