To index page       Olet aloitussivulla

1 Rautatieasema

Päätöksen rautatien rakentamisesta Helsingistä Hämeenlinnaan siunasi keisari Aleksanteri II vuonna 1857. Rakentaminen alkoi vuoden kuluttua ja junaliikenne 1862 - aluksi kolmesti viikossa kumpaankin suuntaan. Pian vuorot tihentyivät ja alettiin myös rakentaa yhteyttä Riihimäeltä Viipurin kautta Pietariin. Vuonna 1873 Oulunkylä sai rautatiepysäkin, joka korotettiin asemaksi 1881. Oman aseman myötä syntyi Oulunkylään Helsingin ympäristön ensimmäinen huvilayhdyskunta.

Ensimmäinen asemarakennus radan itäpuolelle tuli vasta 1907. Se muodostui posteineen ja kahviloineen pian lähiseudun keskukseksi Pakinkylää myöten. Radan ylittänyt puusilta oli paikkakunnan maamerkki. Varsinkin nuoriso viihtyi sen liepeillä. VPK:n historiikissa mainitaan tulipalosta asemalla Café de Ruckelsissa 1912 ja Café Nilssonissa seuraavana vuonna. Asema siirrettiin radan länsipuolelle 1915. Kun se paloi, rakennettiin 1919 nykyinen, entistä ehompi asemarakennus. Puisen asemarakennuksen suunnitteli rautatiearkkitehti Bruno Granholm. 

Liityntäliikenne busseilla aloitettiin jo 1920-luvulla. Asemapäällikkö Albert Wickman oli yksi paikkakunnan merkkihenkilöistä. Asemanpidon loputtua 1983 tilat ovat olleet vuokrattuina kaupungin ja eri yritysten toimitiloiksi. Rakennus on ollut välillä julkisessa myynnissä Senaatti-kiinteistöjen toimesta.Taajaväkiset yhdyskunnat

Oulunkylän kunta 1921–45

 

Isoon kuvaan klikkaamalla
Antti Talpilan kuvassa 1970-luvulta näkyy entinen asematunneli
ja tavara-aseman makasiini.Valtion rataverkko

Junalla pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä

Raide-Jokeri 

Senaattikiinteistöt myy

Britta Holmlund: Junat tulevat ja menevät

Arvi Vuorisalo: Rautatiemuistoja

 

Isoon kuvaan klikkaamalla

Vuonna 1905 rakennettiin asemalta Koskelan kunnalliskodin työmaalle kapearaiteinen hevosvetoinen rautatie, jota käytettiin myöhemmin myös vainajien kuljetukseen takaisinpäin sairaalalta asemalle, jossa heidät lastattiin Malmin hautausmaalle meneviin juniin. Kun Puu-Käpylää alettiin rakentaa 1920, ei alueelle ollut tieyhteyttä Helsingistä. Niinpä rakennettiin Koskelan radalta vielä yhdysraide nykyiselle Pohjolanaukiolle, kunnes raitiotie valmistui 1926.

Aluksi pääradan kaikki junat olivat kaukojunia, joilla lähiliikenteen hoitaminen oli hankalaa. Ensimmäiset paikallisjunaveturit hankittiin Sveitsistä, niillä liikennöiminen aloitettiin kesäkaudella 1886. Kolmas raide pelkästään lähijunien käyttöön valmistui 1972 ja neljäs 1996. Hieman kaventuneessa asemapuistossa nähdään edelleen mm. vanhoja rautatieomenapuita. Laji on peräisin VR:n taimitarhalta Hyvinkäältä. Nykyään Oulunkylän asemalta ajetaan arkisin n. 290 lähijunavuoroa vuorokaudessa.
 
Vuodenvaihteessa 1962–63 ajettiin Herttoniemen satamaradalla HKL:n lakonuhan vuoksi 11 päivän ajan henkilöliikennettä Oulunkylän kautta VR:n kalustolla. Nyt poikittaisliikenteen pikaraitiovaunu Jokerin linja risteää pääradan kanssa Ogelin asemalla, joskin sitä liikennöidään toistaiseksi busseilla.

Isoon kuvaan klikkaamalla

Vuonna 1907 valmistunut asemarakennus (Svensk Förening i Åggelby)

Näin Oulunkylän rautatieasemasta tuli miehittämätön:
 

- 1960-luvun lopussa Ogelissa oli 5 asemamiestä.
- 1970-lukun taitteessa kappaletavaraliikenne loppui ja makasiini tyhjeni
- Viimeinen asemapäällikkö Jarl Dahlström lopetti 1973.
- kirjatun matkatavaran lähettäminen ja vastaanottaminen loppui 30.5.1976.
- 7.3.1977 loppui junansuoritus.
- 1.4. 1983 rautatiekirjuri Pertti Varila möi viimeisen lipun Ogelin asemalla.


To index page - Polun aloitussivulle