To index page Previous page Next page

17 Kehä I

Valmistui 1980, pituus 24,2 km Itäkeskuksesta Keilaniemeen. Suomen vilkkain tie: arkisin Pakilassa yli 113.000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Määrän ennakoidaan nousevan jopa 150.000:een vuoteen 2030 mennessä. Kehä I yhdistää Helsingin pääsisääntuloväylät toisiinsa palvellen ennen kaikkea seudun sisäistä liikennettä. Vain muutama prosentti sitä käyttävistä ajoneuvoista on peräisin kauempaa. 

Kehä I on pääkaupunkiseudun työmatkaliikenteen pahin pullonkaula ja toisaalta meluntorjunta sen varsilla on puutteellista. Väylän kehittämiseksi onkin suunniteltu 10 eri hanketta Helsingissä ja Espoossa.

Wikipedia: Kehä I

 

Isoon kuvaan klikkaamalla

Isoon kuvaan klikkaamalla

Isoon kuvaan klikkaamalla
Vantaajoen ylittävä silta Kehä I:llä Pukinmäestä päin katsottuna


To index page