Oulunkylä-Seura ry.
Erwin Woitsch
Jokiniementie 4 C 21
00650 Helsinki 15.9.2003
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo

PL 2100
00099 Helsingin Kaupunki

Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten tarkistamisehdotus, lausuntopyyntö 177


Oulunkylä-Seura on tarkastellut Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten tarkistamisehdotusta vain omaan kaupunginosaan, Oulunkylään, kohdistuvien toimenpiteiden osalta.

Oulunkylän alueella ehdotuksessa oli vain kaksi muutosta nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Siltavoudintien nopeuden laskeminen 50 km /h nopeuteen 40 km/h Käskynhaltijantiestä pohjoiseen ja Patolan pientaloalueen nopeusrajoituksen laskemineen nopeuteen 30 km/h. Oulunkylä-Seura kannattaa näiden molempien ehdotusten toteuttamista.

Oulunkylä-Seura ehdottaa Käskynhaltijantien/Tapaninvainiontien nopeuden laskemista 60 km/h nopeuteen 50 km/h välillä Mikkolantie Pukinmäenkaari. Kyseisellä katuosuudella on useita kauppoja ja muita liikkeitä, jotka ovat laajentaneet toimintaansa viime vuosina ja niissä sekä autoilla että jalan asioivien määrä on lisääntynyt. Alueelle on myös rakennettu ns. Hankkijanmäelle uusi asuinalue. Nykyinen nopeusrajoitus 60 km/h vaikeuttaa lisääntyneen liikenteen pääsyä poikkikaduilta Käskynhaltijantielle / Tapaninvainiontielle, erityisesti talviolosuhteissa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ehdottaa Oulunkyläntielle Askolantien risteyksestä etelään rajoituksen laskemista 50 > 40 km/h. Tätä muutosta on hakenut joukko Oulunkyläntien asukkaita mm. internetissä julkaistulla vetoomuksella (http://www.sunpoint.net/ ~oulunkylantie/). Oulunkylä-seura kannattaa tätä hanketta, mutta pitää tarpeellisena rajoituksen ulottamista Oulunkylän asemalle saakka. Oulunkyläntien ja Kirkkoherrantien risteys on varsin vilkas. Myös uusi Oulunkyläntien ja Maaherrantien risteys sijoittuu tälle välille. Vaihtuva nopeusrajoitus on myös vaikea mieltää, siksi yhtenäistäminen on tässä tarpeen.

Uudella Maaherrantiellä Oulunkyläntien risteyksestä aseman ohi rajoitus on 40 km/h. Aseman jälkeen rajoitus muuttuu 50 km/h. Maaherrantien ja Veräjän (yhdyskatu Veräjälaaksoon) liittymässä on Veräjän yli korotettu suojatie. Autot tulevat liian lujaa tähän risteykseen, josta aiheutuu ohiajoja ja vaaratilanteita suojatietä ylittävälle kevyelle liikenteelle. Oulunkylä-Seura esittää 40km/h rajoitusalueen pidentämistä Maaherrantiellä Veräjän risteykseen saakka.

Edellä esitettyjen nopeusrajoitusmuutosehdotusten lisäksi Oulunkylä-Seura ei esitä muita nopeusrajoitusten muutoksia. Ongelmana Oulunkylä-Seura näkee sen, että nykyisiä nopeusrajoituksia ei noudateta riittävästi. Jalankulkijoiden turvallisuutta voi Oulunkylä-Seuran mielestä lisätä korotettujen suojateiden ja keskikorokkeiden avulla. Oulunkylän alueella nämä ratkaisut auttaisivat Mäkitorpantiellä ja Siltavoudintiellä. Siltavoudintiellä erityisen vaarallinen kohta on Oulunkylän torin seutu, siellä korotettujen suojateiden lisäksi tulisi estää autojen ajo jalkakäytävillä.

Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien risteyksessä on toteutettu kiertoliittymä, joka toimii hyvin. Kiertoliittymien lisäämistä tulisi harkita myös muihin Käskynhaltijantien liittymiin sekä Norrtäljentien ja Mäkitorpantie-Siltavoudintien liittymään. Kiertoliittymä pakottaa autoilijaa ajonopeuden laskuun toisin kuin liikennevalot, jotka voivat vihreän valon palaessa sallia hyvinkin suuret nopeusrajoitusten ylitykset.Oulunkylä-Seura ry.
Erwin Woitsch, puheenjohtaja

Vesa Hongisto, varapuheenjohtaja

2