ESITTELY | LIITY JÄSENEKSI | TOIMINTAA | OULUNKYLÄINEN | HISTORIAA | KIRJA | YHTEYSTIEDOTLiikenneturvallisuus kiinnosti oulunkyläläisiä
Asukasillassa 2003Seuran syyskokousta edeltävässä asukasillassa liikennesuunnittelija Seppo Jaakonaho kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolta esitteli Oulunkylän liikenneturvallisuustilannetta ja sen edistämiseksi tehtyjä toteutuksia ja suunnitelmia. 

Esillä olivat Veräjälaakson uusi yhteys Maaherrantie, Norrtäljentien hidasteet ja kavennukset Siltavoudintiellä Oulunkyläntorin kohdalla. Ensin mainitut toimenpiteet ovat seurausta Jokerista, jälkimmäisten hidasteiden toivotaan ohjaavan tarpeetonta läpiajoliikennettä Tuusulantielle.

Tehdyt ratkaisut ja niiden vaikutukset herättivät kysymyksiä, mutta enimmäkseen ymmärrystä. Viisikymmenpäinen yleisö evästi suunnittelijaa havainnoillaan mm. Mestarintien läpiajoliikenteen lisääntymisestä. Töyssyjen rakentaminen näin jyrkälle tielle on ongelmallista mm. sadevesien kertymisen ja jäätymisen vuoksi. Kunnollinen valuvan veden viemäröintityö veisi koko pohjoisen piirin hidasterahat. Mutta asiaan palattaneen, kunhan ensin on saatu Siltavoudintien ratkaisuista kokemusta. 

Tilaisuudessa myös muistutettiin, että aloite nopeasta julkisesta poikittaislinjasta, siis tulevasta Jokerista eli nykyisestä bussista 550, on Oulunkylästä kotoisin. Uusi tie Viikkiin on rakennettu juuri tätä nopeaa modernia yhteyttä varten ja siksi suljettu muulta liikenteeltä. Esille tuotiin myös ehdotus suorasta yhteydestä Maaherrantieltä liiketaloihin asemaa vastapäätä sijaitseviin liiketaloihin. Kulku lyhenisi ja samalla rauhoittuisivat Veräjämäen pikkutiet. Seura tehnee tästä esityksen, mikä jouduttaa päätöksentekoa.

Huomionosoitus tietoverkkoaktiiville: Kari Sundvallista vuoden 2003 oulunkyläläinenKari Sundvall valittiin tämän vuoden oulunkyläläiseksi merkittävästä työstään Oulunkylän kotisivujen kehittämisessä. Tieto julkistettiin 24.11. seuran syyskokouksessa, jossa hän otti vastaan onnittelukukat ja kunniakirjan. Kari Sundvall on työteliäästi ja oma-aloitteisesti osallistunut tietoverkkosivujen tekemiseen, tuonut kotisivujen tekoon uusia ajatuksia ja teknisiä mahdollisuuksia. Hänen panoksensa merkitystä nostaa se, että kyse on ollut vapaaehtoistoiminnasta ilman annettua luottamustehtävää tai palkkiota. 

Kari Sundvall on Maunulan laajakaistasivuston toimittaja ja on toiminut kevääseen 2003 saakka Maunulan koti- ja uutissivujen sisällöntuottajana ja valokuvaajana, mutta on nykyisin Oulunkylän kotisivutiimissä. Työn alla on uudenlainen Oulunkylän kotisivujen kartta, joka esittelisi kaupunginosan katuja, rakennuksia, palveluja. Kari on käynyt koulunsa Oulunkylässä, vaikka asuukin nykyään Maunulassa. Niin Kari Sudvallin kuin muidenkin kotisivuryhmän työn tulokset löydät osoitteesta www.kaupunginosat.net/oulunkyla.

Oulunkylä-Seuralla eteenpäin vievä syyskokousYli kolmekymmentä jäsentä kokoontui 24.11. Seurahuoneelle päättämään seuran v:n 2004 toiminnasta. Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan seura keskittyy ensi vuonna perustehtäviensä hoitoon eli seuraa ja ottaa kantaa alueen kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin ja -turvallisuuteen, luonnonhoitoon, joukkoliikenteeseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

Poikkeavan ja haastavan projektin muodostaa historiateoksen kakkososan julkaiseminen. Järjestettäviä tilaisuuksia ovat perinteiset Oulunkylä-päivä 16.5., asukasillat kevät- ja syyskokousten yhteydessä ja rakennusperintöpäivän kiertokävely syyskuussa. Lisäksi pidetään luontoretki ja kunnallisvaalien alla keskustelutilaisuus. 

Lehteä julkaistaan kuusi numeroa osittain oppilaitosyhteistyönä, kotisivujen kehitystyö jatkuu. Johtokunnan työskentelyä ja työnjakoa monipuolistetaan. Jäsenmäärää lisätään jäsenhankintakampanjalla. Seuran puheenjohtajan tehtäviä hoitaa edelleen Erwin Woitsch, johtokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Vesa Hongisto, Orvokki Jokinen, Eija Krogerus, Eija Kärnä, Kari Lehtola, Marja Leppisaari, Harri Nygren Juhani Vierimaa. Uusina johtokuntaan nousivat Matti Pulkkinen ja Pentti Mäkinen.

Tilintarkastajiksi valittiin jälleen Timo Pokela ja Arto Salmela. Kokouksessa muistutettiin johtokuntaa nimistöasioiden tärkeydestä puistojen ja muistomerkkien kohdalla. Myös Seurahuonetta esittävän logon käyttöönottoa kiirehdittiin. Seuran menot katetaan jäsenmaksuin ja projektiavustuksin. Lehden menot katetaan ilmoitustuloin ja historiateosta varten laaditaan oma talousarvio.


Teksti: Erwin Woitsch
Kuvat: Harri Nygren

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Oulunkylä-Seura
Oulunkylä-Seura

 Syyskokous 2003

 johtokunta 2004


Oulunkylän kotisivut Muut kaupunginosatHelka ry.