Keskesimmät maankäytön muutosalueet 2012-2050. suunnitelmien tilanne 2014: http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-43.pdf