PITÄJÄNMÄKI-SEURA RY:N MIELIPIEDE ASEMAKAAVAEHDOTUKSEEN KOSKIEN STRÖMBERGINTIE 4:N TONTIN UUDISRAKENTAMISTA

(Asemakaava 12455 2015-010879) Pitäjänmäki-seura ry pitää positiivisena sitä, että alueelle tulee asuntorakentamista. Strömbergintie 4:n tontti (nyk. Kalevala Koru) sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, keskeisellä paikalla ja erittäin luonnonkauniissa ympäristössä Strömberginpuiston ja Mätäjoen vesiputouksen vieressä. Asuntorakentaminen tonteille, joilla ei ole enää merkitystä teollisuus- tai toimistokäytössä, on kannatettavaa.

Seura otti kaavan aiemmassa vaiheessa kantaa sen puolesta, että vanhoista teollisuuskiinteistöistä olisi säilytetty huomattavasti suurempi osa kuin mitä kaavassa esitetään. Kaavassa esitetään säilytettäväksi vain kiinteistön vanhin osa eli porttirakennus. Tämä on kannatettavaa, mutta mahdollisuuksien mukaan jokirannassa puiston laidalla sijaitseva tiilinen tehdasrakennuksen osa olisi myös säilytettävä - asuinkäyttöön muokattuna. Tosin kaupunki vastineessaan ilmoitti, että rakennuksessa on sellaisia vaurioita sekä haitallisia aineita, että rakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön ei onnistu, siksi on siis päädytty uudisrakennukseen.

Seura pitää valitettavana, jos vanhan rakennuksen säilyttäminen ei onnistu, mutta toteaa että uudisrakennuksen osalta positiivista on se, että se punatiilisine julkisivuineen jäljittelee vanhaa rakennusta. Myös tontin itä- ja etelälaitaan suunniteltujen 7-8-kerroksisten rakennusten olisi sovelluttava arkkitehtonisesti muihin rakennuksiin julkisivun ja tyylin osalta. Lisäksi olisi syytä uusien rakennusten sijoittelua siten, josko pihalla nyt sijaitseva puutalo voitaisiin kunnostaa ja säilyttää esimerkiksi asukastilaksi tai jonkin yrityksen käyttöön, nythän myös puutalo on esitetty purettavaksi. Seura ottaa myös edelleen esille sen, että mahdollinen Mätäjoen tulvariski on otettava suunnittelussa huomioon. Esimerkiksi elokuussa 1998 Mätäjoen vesi nousi useita metrejä normaalia korkeammalle Pitäjänmäentien alittavan uoman rakenteiden sorruttua, ja tällöin nykyisen Kalevala Korun kiinteistöön ja tontille nousi vettä siten, että pihamaan alavimmilla kohdilla sitä oli pahimmillaan pari metriä ja sisätiloissa metrin verran. Tällaiset tulvat ovat toki erittäin harvinaisia, mutta syytä ottaa huomioon.

Helsingissä 2.5.2017 Pitäjänmäki-seura ry:n hallitus