Tervehdys Mätäjoen ystävät ja perhokalastajat!

Lauantaina, 30.9. klo 10 alkaen on taas oiva mahdollisuus antaa päivä uhanalaiselle taimenelle Talissa lähellä Talin kartanoa (paikalla opastus). Kalamiehen ja luonnonystävän kunniakas tehtävä on ainakin kerran vuodessa antaa panos kalakantojemme hyväksi. Mätäjoen talkoopäivänä voit omalla työlläsi auttaa äärimmäisen uhanalaista taimenta pärjäämään paremmin. Jonain päivänä taimen voidaan vielä poistaa uhanalaisten lajien listalta tai ainakin lieventää sen statusta huomattavasti.

Tänäkin vuonna levitämme soraa ja kiviä Mätäjokeen. Viimevuotiseen tapaan ankkuroimme myös uomaan rantalehdosta löytyvää irtopuuta. Puulla on suuri
merkitys puro- ja jokiuomien ekologiassa. Uppopuut elävöittävät virtausta, tarjoavat laidunta ja suojaa hyönteisille, kasveille ja kaloille.

Talkoot järjestää Helsingin Perhokalastajat ry ja rahoittaa Teknos Oy.