Etusivu Uutiset Kysely Iso Roban käyttäjille

Kysely Iso Roban käyttäjille

KYSELYYN PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/56198/lomake.html

Helsingin yliopiston opiskelijat Monica Hallikainen, Essi Heikkinen, Antonia Myllymäki ja Tiina -Maaria Lahti ovat mukana Helsinki Think Companyn "Oppimo" -nimisessä projektissa, joka tekee yhteistyötä Helsingin Kaupungin Ympäristökeskuksen kanssa "Ilmastokatu" -nimisen pilottihankkeen suunnitteluvaiheessa.

Iso Roba

He tekevät hankkeeseen liittyen kyselyä Iso Roobertinkadun käyttäjille (asukkaille, työntekijöille, palvelujen käyttäjille, läpikulkeville ym.). Tarkoituksena on selvittää alustavasti Iso Roban nykyistä käyttöä sekä toiveita Iso Robasta tulevaisuudessa. Kyselyn täyttäminen ei vie kuin muutaman minuutin. Vastatkaa kyselyyn viimeistään 10.12 mennessä.


Ilmastokatu-hankkeesta lisää lyhyesti:

Hankkeen tarkoituksena on toimia näkyvänä Helsingin ilmastotyön esittelijänä. Hankkeessa haetaan uusia kokeiluja ja ratkaisuja esimerkiksi energiatehokkuuteen ja liikennöintiin liittyen yhdessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Mahdollista on myös uusien energiatehokkaiden palvelukonseptien kehittäminen yrityksille. Hankkeen tarkoituksena on hiilijalanjäljen pienentämisen ohella elävöittää Iso Robaa, jotta ilmastoystävälliset ratkaisut tulevat myös käyttöön ja saavat tunnettavuutta. Tämän kyselyn tarkoitus on pohjustaa nimenomaan Iso Roban elävöittämistä.