Kaupunginosien kehittämisverkoston seuraava tapaaminen pidetään keskiviikkona 11.3.2020 klo 17. Paikka: Tiedekulma (Yliopistonkatu 4). Tapaamisessa käsitellään Kaupunkitutkimuksen päiville 14-15.5. valmistautumista, jossa KaKe:lla kuten tiedämme on siellä oma työryhmä "Ilmiöt kaupunginosien muutoksen tulkkeina". Esitelmähaku päättyy 15.3.2020. Esitysten tiivistelmät lähetetään työryhmien puheenjohtajille. Tiivistä ideasi esityksesi sisällöstä 150-250 sanan pituiseksi abstraktiksi: mitä esityksesi käsittelee, mitkä ovat keskeiset käsitteet, kysymykset ja teemat?

Esityshaku kaupunkitutkimuksen päiville 14.-15.5.2020 käynnistyy helmikuussa ja se päättyy 15.3.2020. Ehdotukset kohdistetaan työryhmille, joiden aiheet julkaistaan helmikuun alussa. Kaupunginosien kehittäjäverkostolla on päivillä oma työryhmä "Ilmiöt kaupunginosien muutoksen tulkkeina", johon haetaan kaupunginosien muutokseen ja lähiökehittämiseen liittyviä esityksiä.

Vuoden 2020 ensimmäisessä Kaupunginosien kehittäjäverkoston (KaKe) tapaamisessa ke 22.1.2020 klo 17 keskustellaan intressijännitteiden hallinnasta. Asiaa esittelee Jorma Vakkuri. Tilaisuus pidetään Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan tiloissa (Aurorankatu 19). 

Vuoden 2020 kaupunkitutkimuksen päivät pidetään 14.-15.5.2020 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Päivien aiheena on "ilmiöiden kaupunki". Tapahtumassa pohditaan erityisesti kaupunkitutkimusta yhdistäviä ja tieteenalojen rajat ylittäviä ilmiöitä, kysymyksiä, yhteistyömuotoja ja -lähtökohtia. Ilmiöpohjaisuus haastaa pohtimaan tutkijan ennakkokäsityksiä, sekä kohdistamaan huomiota ilmiöpohjaisen tutkimuksen monimuotoisuuteen. Myös kaupunginosien kehittäjäverkosto eli KaKe pyrkii muodostamaan oman työryhmänsä, jonka teema-alue rajautuu kaupunginosien muutokseen  liittyvien ilmiöiden monitieteenalaiseen tarkasteluun. Työryhmähaku päättyy 17.1.2020.

KaKe kokoontui 11.12.2019 Bryggerissä arvioimaan kulunutta vuotta ja ideoimaan seuraavan vuoden teemoja. Lisäksi käytiin keskustelua Osbu-äänestyksen tuloksista ja havainnoista. Ennen varsinaista tilaisuutta tutustuimme Kaupunginmuseon näyttelyyn Pullopostia Kurvista.