Etusivu Kaupunginosayhdistys Toimintasuunnitelma

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry /
Staffanslättens stadsdelsförening rf

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Yleistä

Vuosi 2017 on yhdistyksen 12. toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta noudattaa edelleen sen perustamisasiakirjassa esitettyjä toimintalinjoja. Pääpaino yhdistyksen toiminnassa on jatkaa ja toteuttaa suunnitelmia Tapaninvainion kehittämiseksi ja toimia asukkaiden edunvalvojana alueella sekä vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on tehostaa jäsenmaksujen tuloutumista sekä lisätä yhdistyksen aktiivisten jäsenten määrää.

Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuussa 2017. Toimikausi 2017 päättyy keväällä 2018 pidettävään vuosikokoukseen, jossa hallitus raportoi jäsenilleen toimintakertomuksella kuluneen vuoden asiat ja tapahtumat. Hallitus kokoontuu 5-7 kertaa toimikaudella sekä tarvittaessa ylimääräisin kokouksin.

Toiminta ja tapahtumat

Yhdistys pyrkii kannustamaan ja tukemaan kaikenlaisen asukaslähtöisen aktiviteetin lisääntymistä alueella mm. varaamalla Tervapääskyn leikkipuiston tiloja asukastoiminnan käyttöön, luomalla yhteisiä tapahtumapaikkoja Siivouspäivän, Ravintolapäivän ja Talkoopäivän kaltaisissa tapahtumissa sekä lainaamalla mainostelineitä ja banderolleja jäsenilleen.

Yhdistyksen päätapahtumana on joka toinen vuosi ollut Beach Party. Vuonna 2017 tapahtuma järjestetään mikäli tapahtuman konseptia saadaan uudistettua ja asukkaiden osallistumisaktiviteettia lisättyä. Alustavaksi päivämääräksi on sovittu to 17.8.2017 ja paikaksi perinteisesti Tapaninvainion uimaranta.

Vantaanjokivarren ainutlaatuisen miljöön vaaliminen on yksi yhdistyksen teemoista ja jokivarren ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia pyritään kehittämään entisestään. Alueelle tärkeän Immolan sivukoulun tilannetta seurataan aktiivisesti jatkossakin ja uusia aktiiveja kaivataan mukaan.

Tapaninvainion historia-projektia jatketaan Suomi100-juhlavuoden hengessä - mikä on Tapaninvainion osuus Suomen 100 vuotisessa historiassa? Vuoden aikana pyritään keräämään yhteisöllisin keinoin tarinoita alueen historiasta. Historia-projektiin liittyen pyritään järjestämään historiakierros esim. Kapteenskanmäellä.

Asukastiedotteet ja tiedottamisen tehostaminen

Yhdistys jatkaa tiedottamista kaupunginosakotisivuillaan (www.kaupunginosat.net/tapaninvainio), facebookissa yhdistyksen omalla sivulla, Tapaninvainion foorumissa, K-market Tapanintorilla sijaitsevalla ilmoitustaulullaan sekä Lähitieto-lehdessä ja muiden perinteisten, paikallisten printtimedioiden kautta niin juttuideoiden kuin ilmoitustenkin muodossa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja jakaa yhteystietoja kaupungin eri virastoille ja niiden toimihenkilöille. Asukastiedotteita julkaistaan vuoden aikana 2-4.

Uusien jäsenten hankinta

Yhdistys pyrkii hankkimaan uusia jäseniä mm. järjestämällä toiminta-alueellaan tapahtumia, julkaisemalla asukastiedotteita ja hyödyntämällä Internet-sivustojaan. Myös uusia jäsenten hankintatapoja ideoidaan. Jalkautuminen lähiseudun tapahtumiin on koettu onnistuneeksi keinoksi tavoittaa uusia jäseniä.

Yhteistyö ja yhteistyöosapuolet

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n  Helkan  erilaisiin asiantuntijaryhmiin. Helkan kaupunginsuunnitteluryhmässä yhdistystä edustaa Risto Suominen. Yhdistys jatkaa yhteistyötä muiden Koillisen suurpiirin asukasyhdistysten kanssa. Helsingin kaupunki uusii yleiskaavansa ja yhdistys pyrkii seuraamaan ja kommentoimaan aktiivisesti yleiskaavatyötä.

Yhteistyötä Tapaninvainiossa ja Koillis-Helsingin alueella toimivien yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa jatketaan ja pyritään edelleen tehostamaan mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Helsingissä 21.3.2017
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n hallitus

Yhteistyössä