PRO HAAGA – PRO HAGA ry. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017                              

Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille lähetetään vuosittainen jäsenkirje ja samassa yhteydessä jäsenmaksulomakkeet. Kaupunginosayhdistyksen toiminnasta julkaistaan jatkossakin uutisia sekä Haagalaisessa, Etelä-Haagan kaupunginosat.net -sivustolla että Facebookin Haagan ilmoitustaulu -sivustolla.

Vaikuttaminen

Kaavoituksen, rakentamisen ja liikennejärjestelyjen kehitystä seurataan aktiivisesti ja annetaan niistä lausuntoja.

Alueellinen yhteistyö

Perinteistä yhteistoimintaa Etelä-Haagassa toimivien muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa jatketaan. Yhteistyötä Pohjois-Haaga Seuran kanssa jatketaan niin yhteisten tapahtumien (esim. Helsinki-päivä) kuin yleiskaavaseurannan osalta. Lisäksi osallistutaan Helkan ja mahdollisuuksien mukaan Haagan toriryhmän toimintaan.

Jatketaan yhteistyötä yleiskaavan vaikutusten selvittämiseksi Keskuspuistossa ja osallistutaan tämän tiimoilta järjestettäviin tapahtumiin.

Tapahtumat ja tilaisuudet                                                                                                                                                                               

Pro Haaga – Pro Haga ry. järjestää alueen asukkaille suunnattuja toimintaa perinteiseen tapaan.

Itsenäisyyspäivän vietto

Itsenäisyyspäivänä järjestetään kunniakäynti sankarihaudoille yhdessä seurakunnan ja Haagan Marttojen kanssa. Haagalaiset yhteisöt laskevat seppeleensä sankarihaudoilla ja kunnioittavat sotiemme muistoa ja perinteitä sekä osoittavat kunnianosoituksensa sotiemme veteraaneille.

Talous ja hallinto

Yhdistyksen taloudessa ei ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia.