ovat Helsingin Kaupungin Tietokeskuksen julkaisussa sivulla 90.

  

http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/13_04_30_Hki_alueittain2012_Tikkanen.pdf

 Vallila

LAITA KOORDINAATIT KARTTASOVELLUKSEEN NIIN PÄÄSET KIERTÄMÄÄN KOKO SEUDUN:

VALLILAN KIERROS KESTÄÄ ALLE 2 TUNTIA!

 

LÄHTÖ
Mäkelänkatu 1, Helsinki
60.190047, 24.964060
Industristigen, Helsinki
60.189647, 24.963814
Industristigen, Helsinki
60.189869, 24.961574
Aleksis Kiven katu 2, Helsinki
60.189498, 24.961352
Aleksis Kiven katu 84, Helsinki
60.195679, 24.936214
Ratapihantie 1, Helsinki,
60.196471, 24.936036
Kumpulantie 1, Helsinki
60.196705, 24.940918
Mäkelänkatu 47, Helsinki
60.198412, 24.948171
Mäkelänkatu 49, Helsinki
60.200546, 24.945271
Mäkelänkatu 49, Helsinki
60.200514, 24.947825
Elisabeth Kochin tie 10, Helsinki
60.200935, 24.952889
Jyrängöntie 7, Helsinki
60.201143, 24.961633
Hermannin rantatie 34, Helsinki
60.200514, 24.965892
Arabian Ranta (pohjoinen), Helsinki
60.201996, 24.977554
Hermannin rantapuisto, Helsinki
60.198173, 24.979861
Hermannin eteläinen rantaraja, Helsinki
60.196166, 24.985000
Hermannin rantaa, Helsinki
60.197614, 24.979174
Kyläsaarenkatu 12, Helsinki
60.195826, 24.975660
Hermannin rantatie 22, Helsinki
60.194567, 24.975703
Vanha talvitie 19, Helsinki
60.192637, 24.978064
Työpajankatu 11, Helsinki
60.188914, 24.974107
Sörnäistenkatu 8, Helsinki
60.190066, 24.969430
Lautatarhankatu 4, Helsinki
60.189170, 24.968378
Mäkelänkatu 1, Helsinki
60.190047, 24.964060

 

 VALLILAN KIERROKSEN tavoiteaika on 100 minuuttia! 

60.190047, 24.964060

60.189647, 24.963814
60.189869, 24.961574
60.189498, 24.961352
60.195679, 24.936214
60.196471, 24.936036
60.196705, 24.940918
60.198412, 24.948171
60.200546, 24.945271
60.200514, 24.947825
60.200935, 24.952889
60.201143, 24.961633
60.200514, 24.965892
60.201996, 24.977554
60.198173, 24.979861
60.196166, 24.985000
60.197614, 24.979174
60.195826, 24.975660
60.194567, 24.975703
60.192637, 24.978064
60.188914, 24.974107
60.190066, 24.969430
60.189170, 24.968378
60.190047, 24.964060

 

puisto

 

Helsingin kaupunki hakee ympäristölupaa jätemateriaalien käyttämiselle Sompasaaren Loviseholmin puiston pohjarakenteissa.
Käytännössä puiston pohjaan tulisi rakennusjätettä eli betonirakeita, polttouunien pohjatuhkaa ja mineraalijätettä, joka sisältää haitallisia yhdisteitä. Tällaista jätemateriaalia käytettäisiin yhteensä 10 000 kuutiometriä. Puiston esirakentaminen on suunniteltu alkavaksi jo huhtikuussa.
Hermanni-Vallila seura on esittänyt mielipiteenään, että puistoon ei saa sijoittaa myrkkyjä sisältävää materiaalia. Se altistaisi puistoa käyttävät ihmiset, eläimet, kasvit ja meriluonnon näille myrkyille.

Mielipide on toimitettu Helsingin kaupungin kirjaamoon ja sen voit lukea tästä:

Asia Mielipide hakemukseen
Viite HEL 2018-012856 11 01 00 00

Hermanni-Vallila seuran mielestä Loviseholminpuiston pohjarakenteissa ei tulisi lainkaan käyttää haitta-ainepitoisuuksia ja raskasmetalleja tai esimerkiksi asbesti- tahi PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja, koska pohjarakenteesta ei saa päästää haitallisia päästöjä pinta-, hule- tai pohjaveteen eikä ilmaankaan. Vanhankaupunginlahti ja Kruunuvuorenselkä ovat matalia eivätkö kestä lisärasitusta vesieliöstölle ja kasvistolle.

Puiston käyttäjiä kuten lapsia, perheitä ja kotieläimiä ei saa altistaa haitta-aineille.

Puistoa uudistettaessa on otettava huomioon hulevesien vaihtelut, merenpinnan mahdollinen nousu ja ilmastonmuutoksen tuimat vaatimukset kaupungin oman strategian ja ympäristölinjausten mukaisesti.

Näillä perusteilla emme hyväksy epäpuhtaiden, saastuneiden kierrätysmateriaalien käyttöä, sillä mm. Kyläsaaren polttolaitoksen, Arabian tehtaiden ja myös Myllypuron entisen kaatopaikan kokemukset pelottavat alueen asukkaita.

 

Banneri KAPEAT1 600x400

Hermanni-Vallila Seura ry on käsitellyt ja toimittanut Helsingin kaupungin kirjaamoon kantansa Teollisuuskadun akselin kaavarungon periaatteisiin.

Suunnittelun lähtökohtana on Teollisuuskadun alueen kehittäminen Helsingin ydinkeskustan laajentumana, joka on toimitilapainotteinen, ja Teollisuuskadun muuttaminen väylämäisestä kaupunkimaiseksi. Hermanni- Vallila Seura kannattaa näitä Helsingin yleiskaavassa esitettyjä suunnittelun päälinjauksia.

Haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin, alueen asukkaiden ja alueella työssäkäyvien kannalta tärkeisiin arjen asioihin.

Teollisuuskadun ja sen ympäristön kehittämisen lähtökohtana on kaupunkimainen rakenne. Esitetyssä selvityksessä tätä tukee mm. ajonopeuksien laskeminen 40 kilometriin tunnissa, jalankulun ja pyöräilyn tilojen parantaminen sekä katutason elävöittäminen.

Kantakaupunkimaisen katutilan luominen edellyttää viihtyisää ja toimivaa jalankulkuympäristöä. Jalankulkureittien pitää olla luontevia. Nykyinen Teollisuuskatu massiivisine umpikortteleineen ei mahdollista luontevia kävely-yhteyksiä kaupunginosien välillä. Koko Teollisuuskadun suunnittelualueella tulee luoda sujuvat jalankulkuyhteydet Alppilan, Kallion ja Vallilan välillä. Koska alueella on pitkät korttelit, suojateitä tulee olla muuallakin kuin risteyksissä. Kortteleiden välissä, esimerkiksi Konepaja-alueella, voisi olla kävelykujia. Suunnittelualueen itäinen osuus Junatien ympäristössä on nyt jalankulkijoille luotaantyöntävä, hankala ja vaarallinen. Jalankulkijoilla tulee olla turvallinen ja viihtyisä reitti Kalasatamaan ja sen palveluihin kuten hyvinvointikeskukseen.

Teollisuuskadun suunnitelmissa tulee ottaa huomioon pyöräilyn tarpeet. Katutilaa rakennettaessa jalankulku- tai pyöräilyväylien tulee koko väylän osuudelta olla riittävän leveitä. Pyöräilyreitit tulee ottaa huomioon myös itse Teollisuuskadun ympäristössä samoin kuin jalankulkuväylät. Suunnittelualueen itäosan pyöräilyreittien turvallisuuteen ja toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Hermanni-Vallila Seura esittää, että suunnitellulle pikaraitiotien linjaukselle ohjattaisiin jo nyt raitiolinja, joka kulkisi Kalasatamasta Pasilaan. Raitiolinja tukisi kantakaupunkimaista katutilaa ja loisi yhteyden kahden kasvavan keskuksen välille. Teollisuuskadun rakentamisen yhteydessä tulee selvittää, onko kadulta mahdollista rakentaa maanalainen yhteys Sörnäisten metroasemalle esimerkiksi Hämeentien sillan kohdalta. Tämä mahdollistaisi nopeammat vaihdot poikittaisessa joukkoliikenteessä.

Toimitilat tuovat uusia asiakkaita alueen yrittäjille ja palveluille. Asemakaavan tulee tukea sitä, että katutasossa on liiketiloja. Pidämme tärkeänä, että alueelle syntyvät palvelut ovat avoimia kaikille. Tavoitteena tulee olla se, että ravintolat ja kahvilat ovat katutason liiketiloissa eikä umpikortteleiden sisällä vain yrityksen työntekijöiden käytössä. Posti on monelle yritykselle ja asukkaille tärkeä palvelu, jonka tulee säilyä alueella. Alueen päiväkotien mitoituksessa on huomioitava se, että alueella työskentelevät saattavat haluta päiväkotipalveluja alueella.

Hermanni-Vallila Seura ehdottaa, että Teollisuuskadun varteen istutetaan puurivistöt. Tämä korostaisi katutilan kaupunkimaista luonnetta, lisäisi viihtyisyyttä ja parantaisi ilmanlaatua. Valaistuksella ja taideteoksilla voisi korostaa katualueen näkymiä ja maamerkkejä ja siten korostaa Teollisuuskadun akselin omaleimaisuutta.

Näillä Helkan kaupunginosasivuilla on tarkoitus viestittää alueemme asukastoiminnasta.

Toiminta on perinteikästä ja mukavaa.

 Hermanni (ruots. Hermanstad) ja Vallila (ruots. Vallgård) ovat Helsingin kantakaupunkiin kuuluvia koillisia kaupunginosia. Hermanni sijaitsee Vanhankaupunginlahden rannalla, ja sen länsipuolelle jää Vallila, pohjoispuolelle Toukola ja eteläpuolelle Sörnäinen. Suunnitteilla oleva Kalasataman alue kuuluu osaksi Sörnäisiin ja osaksi Hermanniin. Vallilan itäpuolelle jää Hermanni, pohjoispuolelle Kumpula, eteläpuolelle Alppiharju ja länsipuolelle Pasila. Rajana Hermannia vastaan on Hämeentie, Alppiharjua vastaan Aleksis Kiven katu ja Kumpulaa vastaan leveä viheralue, jossa on myös siirtolapuutarha.

Se on pienimuotoista mutta monipuolista, ja kokoonnumme säännöllisin väliajoin pohtimaan alueittemme tulevaisuutta ja joskus menneisyyttäkin. Kerromme sivuillamme siis tapahtumista, uutisia, mutta myös historiaa kuvin ja sanoin. Tee retki Hermanniin ja Vallilaan. Ajan havina huokuu vanhoista taloista, kaduista ja puista. Parhaiten koet sen paikan päällä.

Toivomme, että liityt mukaan vaikuttamaan asuinympäristöösi. Liity siis Hermanni-Vallila Seuran jäseneksi tästä!

Hermanni-Vallila-lehti jatkaa tarmokkaasti toimintaansa Kari Varvikon johdolla.

Otamme mielellämme vastaan Hermanni-Vallilan alueitten tapahtumatietoja, uutisia ja tarinoita. Yhteystiedot löydät yhdistys-osiosta. 

kansakoulu

 

 Vallilan vanha kansakoulu Hämeentiellä.

 

lumikuvia 12.2_027

Puu-Vallilan kristallijäätä.

 

 

Seuran 50-vuotisjuhlateos

on valmistunyt.

2016s Julisteet  

 

Seuran 50-vuotisjuhlateos!

Teos julkaistaan 10.9 seuran 50-vuotispäivillä.

Teoksen hinta 30 euroa, mutta ennakkotilauksena 10.9 mennessä 20 euroa.

Teos kertoo seuran historiaa julistein ja valokuvin. Osa julisteista on esillä Vallilan

kirjastossa 1.9 asti.

Tilaukset seuran sähköpostiinhermannivallilaseura@Hotmail.fi

 Hermanni-Vallila Seura ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlien kunniaksi Vallilan kirjastossa järjestetään vuosien aikana kertyneistä julisteista elokuussa näyttely alkaen 2.8.2016. Julisteista julkaistaan myös kirja, mikä valmistuu 10.9 mennessä. Varsinaiset juhlat järjestetään Vallilan koululla 10.9.2016. Tästä tiedote myöhemmin.

 

 

Julistenäyttely 2016


HUOM: Jos ette ole maksaneet vielä tämän vuoden jäsenmaksua 10 euroa, niin pyytäisimme teitä ystävällisesti maksamaan sen seuran tilille FI24 1024 3000 0213 72 viitenumerolla 1009.

Ystävällisin terveisin

Seuran hallitus

 

 

Haluatko mukaan toimintaan ja liittyä jäseneksi?

Se tapahtuu näin:

Lähetä sähköpostia osoitteeseen hermannivallilaseura(ät)hotmail.fi.

Kirjoita postiin seuraavat tiedot:

- oma nimesi

- sähköpostiosoite tai vaihtoehtoisesti katuosoite ja puhelinumero.

Maksa seuran tilille FI24 1024 3000 0213 72 vuoden 201x jäsenmaksu (15 € henkilöjäseniltä, 100 € taloyhtiö/yhteisöjäseniltä). Maksun viitenumero on 1009.

Tervetuloa mukaan!

 

 

Hauho1

 

 • Puheenjohtaja Olli Salin
 • hermannivallilaseura(ät)hotmail.fi

 • Varapuheenjohtaja Outi Hurme
 • outi.hurme(ät)welho.com

 • Sihteeri Markku Kavonius
 • hermannivallilaseura@hotmail.fi
 • Rahastonhoitaja Pirkko Kyckling
 • Puh 050-63989, p.kyckling(ät)suomi24.fi

 • Muut jäsenet:
 • Kaija Jäppinen
 • Olavi Salminen
 • Anu Vauramo

____________________________________________________________________________________

Hermanni-Vallila-lehti,Kari Varvikko, päätoimittaja, puh 041-5705548, kari.varvikko(ät)eepinen.fi

 

VALLILAN KIRJASTON YSTÄVÄT RY

 

123

Tule mukaan toimintaamme ja liity jäseneksi!

Jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille  FI74 8000 2710 2390 87. Laita maksun viestiosaan sähköpostiosoitteesi. Jäsenmaksut 15 euroa työssäkäyviltä, 10 euroa eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät,Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksi. Jäsenmaksu kannatusjäseniltä on 60 euroa. Ota yhteyttä: Puheenjohtaja Outi Hurme puh. 050-5406002, outi.hurme@welho.com tai vakiystavat@gmail.com. Jäsenet  Tiia Ala-Sippola, Otto Burman, Soili Helminen, Eila Järvinen, Arto Koho, Olli Salin, Tuomas Seppä, Maria Sundman-Juselius.

Vallilan kirjaston yhteystiedot: Kirjastonjohtaja puh. (09) 310 85 655
Yhdistys on rekisteröity.
 
 
 
2.do

heva paidat kassi smallNyt niitä saa: HEVAn virallisia t-paitoja ja kangaskasseja! Paitoja on sekä miesten että naisten mallia, koot menevät S:stä aina XXXL:ään. Paitojen väreinä musta ja valkoinen, kassin musta. Paidat ovat hinnaltaan 12 €, kassi 6 €.

Tuotteita myyvät Sauna Hermanni ja ompelimo-boutique Tuhkimotarina.

Sauna Hermanni
Hämeentie 63
Puh. 09-7012424
Auki ma-pe klo 15–20, la klo 14–18

Tuhkimotarina
Sturenkatu 43-45
Puh. 050-3836803
Auki ma–to 12-18, pe 12-17

Klikkaa kuvaa suuremmaksi!

Huom! XL-koko on jo päässyt loppumaan, lisää tilataan! Kokoja kannattaa tiedustella puhelimitse.