puisto

 

Helsingin kaupunki hakee ympäristölupaa jätemateriaalien käyttämiselle Sompasaaren Loviseholmin puiston pohjarakenteissa.
Käytännössä puiston pohjaan tulisi rakennusjätettä eli betonirakeita, polttouunien pohjatuhkaa ja mineraalijätettä, joka sisältää haitallisia yhdisteitä. Tällaista jätemateriaalia käytettäisiin yhteensä 10 000 kuutiometriä. Puiston esirakentaminen on suunniteltu alkavaksi jo huhtikuussa.
Hermanni-Vallila seura on esittänyt mielipiteenään, että puistoon ei saa sijoittaa myrkkyjä sisältävää materiaalia. Se altistaisi puistoa käyttävät ihmiset, eläimet, kasvit ja meriluonnon näille myrkyille.

Mielipide on toimitettu Helsingin kaupungin kirjaamoon ja sen voit lukea tästä:

Asia Mielipide hakemukseen
Viite HEL 2018-012856 11 01 00 00

Hermanni-Vallila seuran mielestä Loviseholminpuiston pohjarakenteissa ei tulisi lainkaan käyttää haitta-ainepitoisuuksia ja raskasmetalleja tai esimerkiksi asbesti- tahi PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja, koska pohjarakenteesta ei saa päästää haitallisia päästöjä pinta-, hule- tai pohjaveteen eikä ilmaankaan. Vanhankaupunginlahti ja Kruunuvuorenselkä ovat matalia eivätkö kestä lisärasitusta vesieliöstölle ja kasvistolle.

Puiston käyttäjiä kuten lapsia, perheitä ja kotieläimiä ei saa altistaa haitta-aineille.

Puistoa uudistettaessa on otettava huomioon hulevesien vaihtelut, merenpinnan mahdollinen nousu ja ilmastonmuutoksen tuimat vaatimukset kaupungin oman strategian ja ympäristölinjausten mukaisesti.

Näillä perusteilla emme hyväksy epäpuhtaiden, saastuneiden kierrätysmateriaalien käyttöä, sillä mm. Kyläsaaren polttolaitoksen, Arabian tehtaiden ja myös Myllypuron entisen kaatopaikan kokemukset pelottavat alueen asukkaita.