Puu-Vallilalaiset ry on paikallinen kaupunginosayhdistys, joka kerää yhteen Puu-Vallilan asukkaat ja alueen kehittämisestä kiinnostuneet. Yhdistys perustettiin vuonna 2010.

Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Puu-Vallilan identiteettiä ja kehittää asukkaiden yhteisöllisyyttä. Yksi päämääristä on säilyttää Puu-Vallilan historiaa ja ylläpitää alueen ainutlaatuista kulttuuriperintöä: rakennustaidetta ja työväen asumiskulttuuria. Yhdistys edesauttaa uuden ja vanhan yhteensovittamista – se rakentaa ”kylää kaupungin keskelle”.

Yhdistys toimii tekemällä yhdessä. Se järjestää joka vuosi lukuisia kiinnostavia tapahtumia ja kannustaa asukkaita mukaan ideointiin ja alueen kehittämiseen. Yhdistys esimerkiksi:

  • järjestää tapahtumia, joissa esillä ovat alueen historia ja kulttuuriperintö. Vuonna 2011 Puu-Vallilassa juhlittiin joukolla alueen 100-vuotisjuhlia perinteisissä asuissa.
  • tukee kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Omia naapureita tavataan joka kuukauden 12. päivä järjestettävässä Kyläpäivässä.
  • dokumentoi kulttuuriperintöä, lisää alueen historiatuntemusta sekä vaalii yhteisöllisyyttä. Yhdistyksen Tarinatuvat-tapahtumissa muistellaan menneitä vuosikymmeniä yhdessä vanhojen ja nykyisten Puu-Vallilan asukkaiden kanssa.
  • ideoi ja laatii Puu-Vallilaa koskevia kehitysaloitteita sekä ylläpitää rakentavaa vuoropuhelua Helsingin kaupungin eri instanssien kanssa alueen kehittämisprojektien aikana. Yhdistys on mm. ottanut aktiivisesti kantaa alueella tapahtuviin rakennussuunnitelmiin ja kunnostanut kaupungin avustuksella leikkikentän kiipeilytelineen.
  • tuottaa juttuja, tarinoita ja kulttuuriperintöön pohjaavia laajempia julkaisuja. Tämän hetken suurin käynnissä oleva hanke on Puu-Vallilan Historiikki-projekti ja siihen liittyvä kiertonäyttely.
  • tiedottaa ja viestii - eli ylläpitää Puu-Vallilan yhteistä nettisivustoa sekä sen Puu-Vallilalaiset ry:n alasivustoa, Puu-Vallilalaiset ry facebook-ryhmää sekä kom-Posti tiedotuslistaa (sähköpostilista).

1. kaupunginosat.net/puuvallila

2. facebook-ryhmä: Puu-Vallilalaiset ry

3. kom-Posti tiedotuslista tavoittaa sähköpostilla noin 150 Puu-Vallilan asioista ja tapahtumista kiinnostunutta henkilöä. Sisällöt kom-Posti tiedotuslistalle: laita viestiä roba(at)netti.fi

Tule mukaan! Yhdistyksen jäseneksi voi hakeutua lähettämällä omat tiedot eli nimi, syntymävuosi ja osoite (jäsenpostia myös paperikirjeillä) sähköpostilla: puuvalga(at)gmail.com.

Jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Ohje jäsenmaksun maksamisen tulee vastausviestissä. Eräpäivä vuoden 2013 jäsenmaksulle on 1.4.2013.

Samaan viestiin voi kirjoittaa ideoita tai muuta Puu-Vallilaan liittyvää asiaa.

Tule mukaan toimintaan! Laita viestiä yhdistyssihteerille tarjamakelainen(at)gmail.com.