Hallitus

Jätkäsaari-seuran hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu jäseninä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 2 - 10 muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenet toimintakaudella 2019

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Hallituksen muut jäsenet