Ajankohtaista Tapahtumat Menneet tapahtumat
Tapahtumat
Time21.11. klo 18-21

Kaarelan Omakotiyhdistyksen Syyskokous - valitaan uusi puheenjohtaja!

Kaarelan Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous jäsenille maanantaina 21.11.2016 klo 19.00-20.00 Kaarelantie 86 kerhohuoneistossa.

TERVETULOA!

 

Kaarelan Omakotiyhdistys ry. tiedottaa

 

Kokouskutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen lähetetään yhdistyksen jäsenille s-postilla tai kirjeellä, joilla ei ole s-postiosoitetta. 

Jäsentiedotetta ei jaeta erikseen marraskuun alussa alueen talouksiin.

 

TERVETULOA!

Playgreen Oy:n edustaja kertoo aurinkosähköstä 21.11.2016 klo 18.00-18.30

-          Perustieto: Mitä aurinkosähkö on, järjestelmän komponentit ja niiden ominaisuudet (myös millaisia ovat kehitysnäkymät)

-          Millaisiin kohteisiin aurinkosähkö  sopii

-          Miten järjestelmä omakotitalossa toimii

-          Mitä aurinkosähkön tuottaa ja miten asukas saa siitä parhaan hyödyn

-          Paljonko investointi maksaa ja mikä on sillä saatava taloudellinen hyöty

-          Mitä ottaa huomioon järjestelmätoimittajien kilpailutuksessa

Aurinkosähkö on nykyhinnoilla taloudellisesti järkevä investointi, jolla tuottaa itselleen hinnaltaan ennustettavaa ja päästöiltään puhdasta sähköä. 

Omakotiasujissa aihe tuntuu herättävän koko ajan enemmän kiinnostusta. Pyrkimyksenämme on vahvistaa asiakkaiden omaa tietoa niin, että mahdollisilta huonoilta investoinneilta vältyttäisiin, sellaiset tekevät hallaa koko toimialalle.

HUOM! Liitteenä; Kokouskutsu, vuoden 2017 talousarvio ja säännöt

KAARELAN OMAKOTIYHDISTYS ry. 

Sääntömääräinen syyskokous                                 Asialista

 

Aika           Maanantaina 21.11.2016 kello 19.00

Paikka       Kaarelantie 86 kerhohuoneisto, Hki 42    

 
 

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja Ulla Klemetti avaa kokouksen

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

- Hallitus esittää sihteeriksi Mika Väisästä

 

3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia ääntenlaskijoina 

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

6. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2017

- Hallitus esittää Ulla Klemetti

 

7. Valitaan hallitukseen viisi (5) varsinaista ja yksi (1) varajäsen

- Hallitus esittää seuraavalle toimintakaudelle seuraavat henkilöt;

Varapuheenjohtajaksi Pekka Toivonen

Hallituksen jäseniksi Heikki Hietanen, Tuula Multaharju, Arja Antikainen, Mika Väisänen

 

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksu vuodelle 2017

- Talousarvion esittelee Arja Antikainen

- Hallitus esittää jäsenmaksuksi 25€

 

9. Määrätä toimihenkiköiden palkkiot

- Hallitus esittää 50€/ hlö/ v

 

10. Valitaan tarpeelliset toimikunnat

 

11. Valitaan Omakotiliiton Helsingin piirin edustajat

- Hallitus esittää Arja antikainen ja varalle Heikki Hietanen

 

12. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

- Hallitus esittää Pekka Markkula ja Mikko Moisio

 

13. Muut esille tulevat asiat

 

14. Kokouksen päättäminen

 

Alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Huhtikuussa OKY:n sääntömääräinen vuosikokous

Toukokuussa perinteiset siivoustalkoot

Kyläjuhlat

Elokuussa Jäsentapahtuma

Marraskuussa OKY:n syyskokous

Joulukuussa Pikkujoulupuuro 

Liity yhdistyksen fb-ryhmään!

https://www.facebook.com/groups/1024701524226114/