Käpylä-Seura Kannanottoja Käpylä-Seuran lausunto liikuntapuistosta

Käpylä-Seuran julkaisemia tai antamia tai Käpylään muuten liittyviä kannanottoja, lausuntoja, julkilausumia ja kommentteja kaupungin suunnitelmiin yms.

Kaupunkisuunnitteluvirastolle 14.12.2007:

Lausunto Messukeskuksen ja Käpylän liikuntapuiston asemakaavan muutoksen valmisteluun

Alueen asemakaavoitusta koskevan kuulemistilaisuuden kuulutuksessa luki kuin itsestäänselvyytenä ”messukeskuksen tonttia joudutaan laajentamaan liikuntapuistoon". Asiasta ole tehty vielä minkäänlaista päätöstä.

Messukeskuksen pysäköinnin laajentamissuunnitelma ajaa ulkokuntalaisten yksityisautoilijoiden hemmottelua kaupunkilaisten liikuntamahdollisuuksien kustannuksella. Messukeskuksen sijoittuminen perustui aikanaan myös hyviin julkisen liikenteen yhteyksiin. Ne ovat edelleen käytettävissä. Helsingissäkin olisi helppo sisällyttää messulipun hintaan matkalippu kuten muualla maailmassa on tehty jo kauan. Ehdotamme että kaupunkisuunnitteluvirasto kehottaa kaavan valmistelun yhteydessä messuyhtiötä, Helsingin kaupungin liikennelaitosta ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaa aloittamaan viivytyksettä neuvottelut messutapahtumatoimintaan liittyvän joukkoliikenteen kehittämisestä autoilijoille houkuttelevammaksi.

Jo toteunut liikuntaviraston ja messuyhtiön välinen kaupankäynti alueesta ei voi enää jatkua vetämällä uusia hallinanjakoviivoja. Tämänhetkisessä hahmotelmassa on myös ns. yhteiskäyttöalue. Sen asema on ehdottomasti tarkennettava lopulliseksi jottei sekin kohta liu`u liikunnalta pysäköintiin. Messukeskuksen tonttia ei todellakaan tarvitse eikä pidä enää laajentaa liikuntapuiston alueelle.

On myös aineettomia arvoja joista ei käydä kauppaa: avara maisema, kaupunkikuva, vihernäkymät; näihin törmätään kohteen nyt esitellyissä suunnitelmissa ja havainnekuvissa: korkeat rakennukset, metsikkönäkymän peittävä pysäköintirakennuksen korotus ja kasvava henkilöautomeri. Mikäli korotus toteutetaan on maanpäällinen pysäköinti lopetettava.

Kaupunginosayhdistys nyt muunneltavan liikunta-alueen lukuisten käyttäjien edustajana ei pyri hankaloittamaan Messukeskuksen tapahtumien toteuttamismahdollisuuksia. Näiden toimintojen rinnakkaiselo on varsin mahdollista kun sovitetaan ne yhteen suunnittelemalla myös liikenne huolellisesti ja huolehtimalla kaupunkilaisten eduista naapurin hyödyn rinnalla.

 

Yhteistyössä