Käpylä-Seura Kannanottoja Käpylä-Seuran lausunto Yhtenäiskoulusta

Käpylä-Seuran julkaisemia tai antamia tai Käpylään muuten liittyviä kannanottoja, lausuntoja, julkilausumia ja kommentteja kaupungin suunnitelmiin yms.

Opetuslautakunnalle 13.4.2007:

Lausunto opetusviraston esityksestä kouluverkon tarkistamiseksi 2007—2010

Yhtenäiskoulu on modernin suomalaisen koululaitoksen uranuurtaja. Se perustettiin 50 vuotta sitten yhtenäisen yleissivistävän koulutuksen laboratorioksi. Yhtenäiskoulussa kehitellyt ja kokeillut innovaatiot ovat myöhemmin tulleet osaksi suomalaisen yleissivistävän koulun menestystarinaa: mm. peruskoulu, kurssimuotoisuus ja jaksoluku.

Yhtenäiskoulussa on yli 400 oppilasta ja se on hallinnollisesti yhtenäinen, 12-vuotinen perusasteen ja lukion käsittävä koulu. Yhteisöllisen toimintakulttuurin ansiosta kaikenikäiset oppilaat kokevat koulun inhimillisen kokoisena. Vanhemmat ja opettajat tulevat helposti tutuiksi keskenään ja yhteistyö on sujuvaa. Yhtenäiskoulussa pystytään tukemaan lapsen ja nuoren itsetunnon kehitystä ja kasvua tasapainoiseksi yksilöksi. Eri-ikäisten vuorovaikutus on olennainen osa koulun arkea. Koulunkäynti hahmotetaan kokonaisuudeksi, joka alkaa pienenä ekaluokkalaisena ja päättyy ehkä ylioppilaana.

Yhtenäiskoulu on ihmisen kokoinen koulu, jossa koulua käyvien pienten koululaisten ei tarvitse ylittää Mäkelänkatua matkalla kouluun ja ilta­päiväksi Kimmon­puistoon. Ylisuuret koulut, lasten koulumatkojen pidentyminen ja kasvatuksellisten tavoitteiden sivuuttaminen ei ole säästöä. Sen sijaan lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on säästöä nyt ja tulevaisuudessa. Taloudelliset seikat eivät saa olla ratkaisevina lasten kasvuympäristöistä päätettäessä. Opetusvirasto haluaa karsia kouluverkkoa säästösyistä, sille ei ole mitään opetuksellista perustetta.

Yhtenäiskoulua ei saa lakkauttaa ennen kaikkea siksi, että se on perinteikäs, vahvasti tätä päivää elävä koulu, toimiva yhteisö, jossa voidaan hyvin, viihdytään ja opitaan. Koulun lämmin ilmapiiri ja hyvä toimintakulttuuri ovat syntyneet vuosikymmenien myötä, eikä sellaisia luoda hetkessä.

Kouluverkkoehdotuksen jokaisen vaihtoehdon mukaan Yhtenäiskoulun perustoiminta-ajatus tuhotaan. Esitämme, että Yhtenäiskoulua ei lakkauteta eikä sen tiloista luovuta. Yhtenäiskoulu on haluttu ja turvallinen lähikoulu, sen lakkauttamisella kaupunki ei säästä mitään. Yhtenäiskoulun lakkauttaminen olisi suurta tuhlausta.

Helsingissä 13.4.2007

Käpylä-Seura ry, Helsingin vanhin kaupunginosayhdistys
Eero Penttinen, puheenjohtaja


Keväällä 2007 Käpylän yhtenäiskoulu oli muutosuhan alla, sen puolustamiseksi kerääntyi suuri joukko nykyisiä ja entisiä oppilaita sekä heidän vanhempiaan:

Yhteistyössä