Käpylä-Seura Kannanottoja Käpylä-Seuran 2. lausunto Messukeskuksen/Liikuntapuiston alueesta

Käpylä-Seuran julkaisemia tai antamia tai Käpylään muuten liittyviä kannanottoja, lausuntoja, julkilausumia ja kommentteja kaupungin suunnitelmiin yms.

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle 12.12.2008:

Lausunto Messukeskuksen (Suomen Messut) ja Käpylän liikuntapuiston asemakaavaluonnoksesta

Käpylä-Seura esittää kannanottonaan asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

Liikuntapuiston kehittäminen ja messualueen raja

Kaavan keskeinen merkitys on alueen käytön selkiyttämisessä ja tilapäisten järjestelyjen epämääräisyyden poistamisessa. Liikuntapuiston jäsennöinti ja kehittäminen saavat kaavasta kestävän pohjan. Liikuntatoiminta monipuolistuu ja alue siistiytyy. Talviliikunnan monipuolistaminen on myös mahdollista.

Olennaista on, että liikuntapuiston ja messualueen raja määritellään pysyvästi eikä liikunta-alue ole enää tulevaisuudessa messujen potentiaalisen laajenemisen vara-aluetta.

Liikenne ympäristövaikutuksineen

Suomen Messujen messukeskus on sijoitettu Pasilaan perustuen suurelta osalta sen erinomaiseen tavoitettavuuteen julkisilla liikennevälineillä. Julkisen liikenteen käyttöä messuliikenteessä tulee kaikin keinoin edistää sekä paikallisten että globaalisten ympäristövaikutusten vuoksi.

Yhteys paikallisen julkisen, erityisesti poikittaisen liikenteen kehittämiseen on tärkeä myös Käpylän alueen asukkaille.

Liikenteen, sekä henkilö- että tavaraliikenteen paikallisia melu- ja ympäristövaikutusselvityksiä tulee syventää.

Pysäköinti

Pysäköinnin siirtyminen liikuntapuiston alueelta maan alle ja pysäköintilaitoksiin kaavan mukaisesti v. 2012 on kannatettavaa ja olennainen parannus.

Pysäköintilaitos on korotettuna maisemallisesti kuitenkin alueen hankalimpia kohteita ja mitätöi entisestään Raviradan mäkeä, joka on jo katujen ja rakentamisen puristuksessa.

Pysäköintipaikkojen tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon Hartwall-Arenan paikkojen rinnakkaiskäyttömahdollisuuden vaikutus.

Kevyt liikenne

Uusien pyöräily- ja jalankulkureittien osoittaminen liikuntapuiston halki on kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta hyvä ratkaisu. Uusi reitistö mahdollistaa mm. ulkoilutieyhteyden radan varrelta Mäkelänrinteen uintikeskukseen ja parantaa liikuntapuiston tavoitettavuutta kevyellä liikenteellä.

Raviradanmäellä, korotettavan pysäköintilaitoksen vieressä kulkeva Käpylästä Pasilaan ja keskustaan johtava maisemallinen ulkoilureitti on vaarassa joutua pimentoon pysäköintilaitoksen korotuksen vuoksi.

Maisema ja suojelukysymykset

Kaavatyössä on pyritty sekä rakennuksissa että niiden ympäristössä maisemallisesti kestäviin ratkaisuihin. Kaavamääräykset määrittelevät paikoin tarkastikin rakennusten ulkonäön. Samoin on määrätty puuistutuksia ja alueita, joille on laadittava erilliset puistosuunnitelmat.

Kaavan suojelumääräyksissä on otettu huomioon Velodromi rakennussuojelukohteena ja sen ympäristön pähkinäpuulehto luonnonsuojelualueena.

Alueella jo olevien ja sinne kaavailtujen rakennusten mittakaava asettaa erityisiä vaatimuksia maisemalliselle jatkosuunnittelulle.

Helsingissä 12.12.2008
Käpylä-Seuran puolesta
Matti Eronen puh.joht.

Yhteistyössä