Käpylä-Seura Kannanottoja Hulevesiohjausryhmän kokouksen päätöksistä

Käpylä-Seuran julkaisemia tai antamia tai Käpylään muuten liittyviä kannanottoja, lausuntoja, julkilausumia ja kommentteja kaupungin suunnitelmiin yms.

Kumpula-seuran aktivisti Olli Hakasen kommentit kaupungin suunnitelmista hulevesialtaiden rakentamisesta Vallilanlaaksoon:

1. Ilmalan ratapihan vesien kääntyminen Viikkiin puhdistettavaksi on kuulemma etenemässä, lähteenä mainittiin ympäristökeskuksen Paula Nurmi.

2. Nylanderin puiston uoman puhdistus on vastikään kertaalleen tehty. Odotamme purouoman reunojen pengertämistä sillan ympärillä niin, että vesi ohjautuu jouhevasti kaikkiin siltaa alittaviin kanaviin ja niistä ulos.!

3. Nylanderin puiston purkuviemäreiden suuaukot pyritään kuulemma muotoilemaan siten, että roskapatojen kertyminen uoman tukokseksi estyisi. Myös Toukolan rantapuiston viimeinen viemärirumpu vaihdetaan.

4. Siirtolapuutarhan betoniuoman suuaukkoon vettä ohjaavan patoseinän uudelleen rakentamisen ymmärsin myös tulleen hyväksytyksi. Tapahtuuko mitään vielä tänä kesänä, jäi minulle epäselväksi. Kannattaisi toimia nopeasti. Ilman ohjaavaa patoseinää tulvavesi ei osu uomaan. Asukkaiden ehdotuksessa patoseinällä ohjataan lisäksi osa purouoman vedestä siirtolapuutarhaa kiertävään avo-ojaan.

5. Siirtolapuutarhan kierto-ojasta tutkitaan siis myös asukkaiden ehdotus, jossa vesi kiertää siirtolapuutarhan ja ratapenkan välisessä ojassa Nylanderin puistoon. Olemassa oleva ojaa avarretaan. Siirtolapuutarhan betoniuoma on virtauslaskelmissamme osoittautunut olevan Vallilanlaakson purouoman pullon kaula. Virtausvajauksen mukaan avarrettu kierto-oja kannattaisi toteuttaa nopeasti. Yhdessä Nylanderin puiston purouoman kunnostamisen kanssa se estäisi siirtolapuutarhan tulvat käytännössä okonaan. Betoniuoma ja kierto-oja mitoitetaan yhdessä vastaamaan yläjuoksun tulevaa tulvakuormaa. Sorsalammen viemäristä mahtuu vain tietty määrä tulvavettä aikayksikköä kohti. Nylanderinpuiston purouoma ei laskelmiemme mukaan muodostu ongelmaksi, kunhan puhtaanapidosta huolehditaan.

Sito Oy:n ehdotuksessa tulva-aikoina vesi nousisi Pergola-altaasta madalletulle auringonotto nurmikolle ja siitä ylivuotoviemäriä pitkin ratapenkan pohjoispuolen ojaan. Kovin tuntuu raskaalta ratkaisulta.

Asukkaiden ehdotuksessa Pergola-altaan tulvittamiselle ei ole tarvetta.

6. Villa Novillan eteläpuolinen ratapenkka puretaan siltarumpuun korkeuteen.

7. Isonniityn kentällä Siton ehdotus poikkesi myös asukasillan kirjauksista. Päätökseksi kirjattiin onneksi vain, että Itä-Pasilan itäosien hulevedet biosuodatetaan ja tulvahidastetaan Isonniiityn kentällä mahdollisimman lähellä uimahallin pengertä. Lupasin toimittaa uunituoreen version asukkaiden ehdotuksesta HKR:n edustajien tarkasteltavaksi ensi viikon alussa. Heikki Pyykkö edustaa meitä ehdotusten vertailuneuvotteluissa. Ihmettelisin, ellemme selviäisi vertailusta kunnialla. Keksin hyvin edullisen ja toimivan ratkaisun ongelmaan aamulla. En ehtinyt tutkia sitä valmiiksi kello 9 alkaneeseen ohjausryhmän kokoukseen. Ehdotuksen myötä olisi mahdollista käyttää 1980-luvun puistosuunnitelmia Isonniityn puiston palauttamisessa entiseen loistoonsa.

8. Hankeryhmä (HKR&Sito Oy) haluaisi edelleen purkaa "kivisillan" ja puhkaista nurmikentään lähes kolme metriä syvän "sateella solisevan puron" yhdistämään sorsalammen ja nurmikentän keskelle sijoittuvan altaan. Ohimennessänne voitte vilkaista, kuinka paljon uimahallin penkereen avo-ojan pohjalla on normaalisti vettä. Kannattaako lirulle uhrata nurmikentän toiminnallisesti paras paikka odottamaan kerran 50 vuodessa sattuvaa rankkasadetta. Siton ratkaisusta seuraa lisäksi uimahallin penkereen vahvistamistarve. Meitä pyydettiin myös vastaamaan, haluaisivatko asukkaat puretun kivisillan rakennettavaksi uudelleen "solisevan purouoman" ylitse. Sille rakennettaisiin silloin toinen kokonaan uusi kivijulkisivu. Ihmettelimme, miksi silta ylipäänsä pitäisi purkaa. Ensin sen väitettiin olevan huonokuntoinen, mutta lopulta selvisi, että sillalla on ongelma. Se ei ole HKR:n edustajan mielestä esteettisesti edustava.

Asukkaiden ehdotuksessa (ja maastokävelyn listauksessa) kivisiltaa ei pureta eikä nurmikentää halkaista. Näin säästyy rahaa sekä "solisevan puron rakentamisesta", hyväkuntoisen sillan turhalta purkamiselta sekä uimahallin penkereen vahvistamiselta. Onneksi tämäkin asia tulee ratkaistavaksi vaihtoehtoja vertailtaessa. Aika taikuri saa olla, jos aikoo saada HKR:n ja Sito:n "allas&soliseva puro" -konseptin edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

Asukkaiden ehdotuksessa keskitytään ratkaisemaan Itä-Pasilan itäosien hulevesien biosuodattaminen ja tulvahidastaminen mahdollisimman pienin kustannuksin ja nurmikentän pinta-ala menetyksin. Veikkaanpa, että menestymme.

Tavoitteena on nyt saada vertailu tehtyä pikavauhtia, jotta asia pääsee etenemään yleistentöiden lautakuntaan. Siellä alkaa huumorintaju olla koetuksella. Ehdotuksemme valmistumisesta eteneminen ei ainakaan tule kiikastamaan. Sain sovittua maanantai-aamuksi tarvitsemamme asiantuntijakeskustelut (kaupungin geoteknikko ja hulevesimentorimme). Sen jälkeen ehdotus onkin vain puhtaaksipiirtämistä vaille valmis.

14.1.2013 Helsingin kaupunginhallitus teki rohkean päätöksen palautttaa Vallilanlaakson puistosuunnitelma uudelleen valmisteltavaksi yhteistyössä asukkaiden ja alueen kaupunginosayhdistysten kanssa. Meistä päätös oli upea ja olemme halunneet olla luottamuksen arvoisia. Nyt ollaan hirmuisen väännön jälkeen lähes maalissa.

Leo Straniuksen terveiset:

Kuulin tänään, että HSY ja Liikennevirasto ovat päässeet sopimukseen Ilmalasta tulevien vesien tilapäisestä käännöstä Viikinmäkeen. Toivottavasti Kumpulanpuro ja sen sorsalampi pysyisivät nyt vähän puhtaampana! Kääntö tehdään 24.6. ja takaisin Kumpulanpuroon vesiä aletaan johtaa taas 10.7. Tuolloin kannattaa siis seurata tilannetta.

 

Yhteistyössä