Käpylä-Seura Kannanottoja Koskelantien ja Mäkelänkadun risteysjärjestelyt

Käpylä-Seuran julkaisemia tai antamia tai Käpylään muuten liittyviä kannanottoja, lausuntoja, julkilausumia ja kommentteja kaupungin suunnitelmiin yms.

Käpylä-Seura on 31.12.2012 lähestynyt kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastoa seuraavalla esityksellä:

Käpylä-Seura on kiinnittänyt huomiota Koskelantien ja Mäkelänkadun risteyksen jatkuvaan tukkeutumiseen ruuhka-aikoina.

Aamuisin Sofianlehdonkadulta sekä keskustan suunnasta tulevat ja Pasilaan kääntyvät autot täyttävät lyhyen ryhmittymisalueen ennen Mäkelänkadun suojatietä ja liikennevaloja. Nyt valojen rytmitys on sellainen, että Koskelantietä idästä saapuvasta liikenteestä vai muutama auto kerrallaan pääsee ylittämään Mäkelänkatua edellä mainittujen autojen ensin poistuttua ryhmittymisalueelta. Muutoinkin ahdasta ryhmittymisaluetta ylitäyttävät ennen kaikkea ne Sofianlehdonkadulta ja keskustan suunnasta tulevat autoilijat, jotka vielä punaisen valon jo palaessa syöksyvät ahtaaksi tietämälleen ryhmittymisalueelle.

Ongelmaa lisää se, että Koskelantietä idästä tuleville ja Mäkelänkadulle bussikaistalta pohjoiseen kääntyville autoille sekä Mäkelänkatua ylittäville jalankulkijoille palaa yhtä aikaa vihreä valo. Koskelantietä Pasilan suuntaan jatkavat bussit joutuvat odottamaan muutoin hyvin vetävällä bussikaistallaan monet valot, ennen kuin pääsevät vuorollaan ylittämään Mäkelänkatua.

Sama ongelma syntyy peilikuvana iltapäiväruuhkassa suunnassa Pasilasta Käpylän kautta itään, mutta sen osalta tilanne onkin jo ratkaistu (Ksv_2012_11_13_Kslk_31_Pk). Esitämmekin ensimmäiseksi, että risteyksen vetävyyttä yritettäisiin saada paremmaksi kokeilemalla erilaisia liikennevalojen rytmitysvaihtoehtoja.

Toiseksi, nykyiset jalkakäytävät ovat ovat risteyksen läheisyydessä melko leveitä. Mielestämme kannattaisi tutkia, onko mahdollista rakentaa erillinen lyhyt kääntymiskaista myös Koskelantieltä itäsuunnasta käännyttäessä pohjoiseen Mäkelänkadulle. Näin saataisiin bussikaistat vetämään koko päivän risteyksen yli joustavasti kumpaankin suuntaan. Risteyksen keskellä olevaa istutusaluetta voisi hieman leikata kadun hyväksi etelänpuoleisen ajoradan tapaan.

Mäkelänkadun ruuhkaa myös kierretään Isonniitynkadun ja Sofianlehdonkadun kautta, joten sieltä tulevia ja vielä punaisilla mukaan tunkevia autoja vähentäisi läpiajokielto, joka ei koskisi bussilinjaa 65. Sofianlehdonkadun Mäkelänkadun puoleisella sivulla voisi pysäköinti olla vähintäänkin ruuhka-aikoina kokonaan kielletty. Läpiajoa voisi hillitä myös 30 km/t rajoituksella ja töyssyhidasteilla.

Poistuvat pysäköintipaikat voisi sijoittaa kadun itäpuolelle vinopysäköintipaikoiksi. Ajoradan leveys voitaisiin säilyttää poistamalla vähän käytetty Sofianlehdonkadun lännenpuoleinen jalkakäytävä ja itäpuolen jalkakäytävää voisi tarvittaessa leventää maastoon päin.

Pyydämme siis ensimmäiseksi rytmitysmuutoksen kokeilua, mutta myös sitä, että toimittaisitte muut esittämämme toimenpide-ehdotukset asianomaisille Kaupunkisuunnitteluviraston toimihenkilöille. Myös valvonnan lisääminen olisi aiheellista, koska risteyksessä sattuu jatkuvasti onnettomuuksia ja läheltä-piti –tilanteita.

Helsingissä 31.12.2012
Käpylä-Seura ry:n puolesta Pekka Haltia, hallituksen jäsen

Yhteistyössä