Käpylä-Seura Kannanottoja Lausunto Koillis-Helsingin linjastouudistuksesta

Käpylä-Seuran julkaisemia tai antamia tai Käpylään muuten liittyviä kannanottoja, lausuntoja, julkilausumia ja kommentteja kaupungin suunnitelmiin yms.

Käpylä-Seura on yhtynyt Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen lausuntoon mm 69-linjan uudistuksesta.

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry:n toimialuetta ovat Koskela, Kumpula, Käpylä ja Toukola.

Olemme tutustuneet Koillis-Helsingin uuteen linjastosuunnitelmaan ja haluamme kiinnittää suunnittelijoiden huomion seuraaviin asioihin:

- Pasilan merkitys liikenteen solmukohtana ja alueellisena keskuksena kasvaa, joten kulkuyhteyksien Koskelasta, Käpylästä, Kumpulasta ja Toukolasta Pasilaan on oltava riittävän hyvät ja tiheät kaikkina viikonpäivinä. Suunnitelmissa on esitetty sekä 69:n että 506:n poistumista Käpylästä. Tilalle tulevan 74:n tulisi tarjota vähintään nykyisten linjojen määrä yhteyksiä Pasilaan.
- Käpyläläisten ja kumpulalaisten terveyspalvelut ovat nykyisin Oulunkylässä. Toimivat yhteydet terveyspalveluiden luokse on taattava myös jatkossa koko alueelta.
- 69:n korvautuminen 74:lla poistaa suoran yhteyden Käpylästä Oopperalle ja Kisahallille. Kisahallin ympäristö on mm. tärkeä liikuntapalveluiden keskus ja ahkerasti myös käpyläläisten käytössä. Linjamuutosta ei tule tehdä ennen kuin ykkösen ratikan reittimuutos astuu voimaan, jotta yhteydet Kisahallin alueelle eivät heikkene. Ykkösen ratikan suunniteltua liikennöintiaikaa (arkisin klo 6-19) tulisi pidentää, koska niin Kisahallissa kuin Oopperassakin käynnit ovat iltapainotteisia.
- Linjan 506 aiottu reittimuutos poistaa liikenneyhteyden Käpylän, Kumpulan ja Toukolan välillä. Näillä kaupunginosilla on paljon yhteistä, mm. kumpulalaiset lapset kulkevat 506:lla kouluun Käpylään. Jos 506:n reittimuutos toteutetaan, on luotava vaihtoehtoinen liikenneyhteys alueiden välille.
- Reitti 506:n pidennys Myllypuroon on kannatettava. Näin 506 saadaan kiinni myös metroverkkoon.
- Pitkälti 69:n korvaavan 74:n päätepysäkin sijainti Kampissa parantaa Kampin ja pitkälti myös Töölön alueiden suoraa saavutettavuutta.
- Koska 69:n korvaavan 74:n reitti on monin osin sama, kuin entisen 69:n, ehdotamme että numeroa ei muuteta 74:ksi vaan säilytetään tuttuna  69:nä

Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen ja Käpylä-Seuran puolesta

Helsingissä 26.1.2015

Tuuli Kunnas, puheenjohtaja
Kille Vuorento, puheenjohtaja

Yhteistyössä