Käpylä-Seura Kannanottoja Lausunto nopeusrajoitusjärjestelmän uusimiseksi

Käpylä-Seuran julkaisemia tai antamia tai Käpylään muuten liittyviä kannanottoja, lausuntoja, julkilausumia ja kommentteja kaupungin suunnitelmiin yms.

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö                                                                 Helsinki 5.10.2017

Maankäyttö ja kaupunkirakenne, liikenne- ja katusuunnittelupalvelu

PL 2100

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asia: Lausunto ehdotuksesta Helsingin kaupungin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmän

         uusimiseksi.

Käpylä-Seura ry on käsitellyt yllämainitun asian ja esittää kantanaan seuraavaa:

1. Mäkelänkadun osuus Vähänkyröntien/Käpylän Liikuntapuiston yksityistien risteyksestä

   Pohjolankadun/Vaakalinnuntien risteykseen tulisi rajoittaa nopeuteen 40 km/h. Alueella on

   Liikuntapuiston lisäksi useita kouluja, päiväkoteja, kirjasto, vanhusten palvelutaloja, Kelan

   toimisto jne., jotka tuovat sinne runsaasti jalankulkuliikennettä.                                                                          

   Vähänkyröntien/Käpylän Liikuntapuiston yksityistien risteyksessä on liikennevaloilla

   ohjaamaton suojatie. Tästä syystä rajoituksen alkamista osoittavan liikennemerkin tulisi olla

   etelästä tultaessa vähintään 50 metriä ennen Vähänkyröntien risteystä ja alueelta poistuttaessa sen

   päättymistä osoittavan liikennemerkin vähintään 50 metriä Käpylän Liikuntapuiston yksityistien

   risteyksen jälkeen.

2. Huomattavalla osalla Käpylää on 40 km/h aluerajoitus. Sen havaitsemista tulisi helpottaa

   asentamalla alkamiskohtaa osoittavat liikennemerkit kadun kummallekin puolelle.

3. Rajoituksen valvontaa varten esitämme, että Koskelantielle Osmontien risteykseen asennettaisiin

   kameratolpat kumpaankin ajosuuntaan valvomaan 40 km/h-rajoituksen noudattamista.

   Risteyksessä on liikennevaloilla ohjaamaton suojatie, ja sillä tapahtuu jatkuvasti vaaratilanteita

   ja onnettomuuksia.

4. Pohjolanaukiolta Pohjolankatua itään päin Taivaskalliontien risteykseen on aluerajoitus 30 km/h.

   Siitä huolimatta osuutta käyttää mm. raskas rekkaliikenne. Esitämme, että tälle osuudelle

   asetettaisiin läpiajokielto Kullervonkadulle. Osuudella on ruotsinkielinen ala-asteen koulu ja

   vanhusten palvelutaloja.

5. Pohjolanaukio kuuluu 40 km/h-aluerajoituksen piiriin. Aukio näyttää kiertoliittymältä, mutta

   Kullervonkatu on liikennemerkein osoitettu etuajo-oikeutetuksi. Varsinkin aluetta tuntemattomat

   autoilijat aiheuttavat tästä syystä jatkuvasti vaara- ja onnettomuustilanteita.

   Esitämme, että Pohjolanaukio muutetaan selkeyden vuoksi kiertoliittymäksi. Päätepysäkiltään

   liittymään tulevista raitiovaunuista voisi varoittaa punainen liikennevalo, kuten esim.

   Malminrinteen kiertoliittymissä.

Käpylä-Seura ry

Kalevi Vuorento, puheenjohtaja

Yhteistyössä