Polut Eteläinen

Eteläinen kotikaupunkipolku

28) Yhtenäiskoulu

Yhtenäiskoulu sai alkusysäyksensä kirjastolla kokoontuneessa sodanjälkeisessä Urania-keskustelupiirissä, jonka jäsenten lapset olivat tulossa kouluikään. Yhtenäiskouluyhdistyksen perustajat eivät hyväksyneet koulujärjestelmässä jakoa kansa- ja oppikouluun, vaan halusivat kaikille tasapuolisen peruskoulutuksen.

 

Vuonna 1956 yhdistys perusti yksityiskoulun, Yhtenäiskoulun, jossa korostettiin luovuuskasvatusta, korkeaa yleissivistystä ja kulttuurista arvopohjaa. Oma koulurakennus valmistui 1962 Louhentie 3:een, Länsi-Käpylään, suunnittelijana Keijo Petäjä.

Opetusmetodit olivat alusta alkaen modernit ja opettajat niin päteviä, että kykenivät opettamaan tarvittaessa useita eri aineita. Yhtenäiskoulun primus motor ja ensimmäinen rehtori oli Touko Voutilainen. Hän kehitti mm. periodiluvun, joka nykyään tunnetaan luokattomana lukiona. Vuonna 1977 Helsingin Yhtenäiskoulu siirtyi kaupungin omistukseen samalla kun Helsingissäkin siirryttiin Yhtenäiskoulun mallin mukaiseen tasa-arvoiseen peruskouluun. Myös koulupolun yhtenäisyys ala-asteelta lukioon saakka on ollut aina ominaista Yhtenäiskoululle.

 

Helsingin kaupunki halusi lopettaa Yhtenäiskoulun lukioasteen vuonna 1988 ja kouluverkkouudistuksen huumassa koko koulun 2007.

Voimallisen ja laajamittaisen vastustuksen (kuva vasemmalla) ansiosta lopetusyritykset on toistaiseksi peruutettu.

Yhtenäiskouluyhdistys perusti myös Käpylän iltaoppikoulun 1962. Se toimi aluksi samassa rakennuksessa, mutta siirtyi 1979 Arkadian yhteislyseon tiloihin Töölöön.

Yhteistyössä