Polut Pohjoinen

Pohjoinen kotikaupunkipolku

TIETOLAATIKKO: Käpylän yhteiskoulu

TIETOLAATIKKO

  Kuva: Pirkko Pyysalo

Käpylän lapsiluvun kasvaessa perustettiin 1938 oma oppikoulu kansakoulun jatkoksi. Oppilaita oli aluksi 56, neljän vuoden kuluttua jo 356. Tiloja vuokrattiin parhaimmillaan kolmesta eri osoitteesta. Oman koulutalon rakentaminen oli välttämätöntä. Sota-ajan vaikeista olosuhteista huolimatta hanke onnistui ja Käpylän yhteiskoulu vihittiin käyttöön 31.10.1943. Heti seuraavana vuonna koulu joutui evakkoon Lauttakylään, sillä tiloja tarvittiin sotaväen majoituskäyttöön. Ensimmäiset lakkiaiset pidettiin siksi Käpylän kirkon seurakuntasalissa lokakuussa 1944. Ylioppilaita oli kolme, joukossa Päiviö Suomela, josta tuli aikanaan koulun neljäs ja viimeinen rehtori.

Sodan jälkeen oppilasmäärä jatkoi edelleen kasvuaan. Syksyllä 1958 Käpylän yhteiskoulussa oli jo 718 oppilasta jaettuna aamu- ja iltavuoroon. Yli 40 oppilaan luokkakoko oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Laajennusosa vihittiin käyttöön 1959.

Käpylän yhteiskoulun kulttuuritoiminta oli aktiivista ja laadukasta. Erilaisissa kulttuurikilpailuissa se voitti aina Maunulan ja Oulunkylän yhteiskoulut. Oppilaiden äitien Naistoimikunta Somistuskerho oli perustettu 1948. Se keräsi huomattavia summia rahaa järjestämällä myyjäisiä, teatteriretkiä ja juhlia ja lahjoitti saamansa varat oppilaiden monipuolisen kerhotoiminnan ylläpitämiseksi. Somistuskerho hankki myös opetusvälineitä ja erilaisia lahjoituksia koululle, kustansi käytöskursseja oppilaille sekä nimensä mukaisesti myös sisusti opettajanhuonetta ja luokkia.

Oma oppikoulu oli käpyläläisille tärkeä, kotien ja koulun väliset yhteydet tiiviit. Koulun tiloja käyttivät monet ryhmät ja yhdistykset ja siitä muodostui alueen monipuolinen kulttuuri- ja toimintakeskus.

Peruskoulujärjestelmään siirtymisen myötä yksityiskoulujen taloudelliset edellytykset kapenivat ja 1977 yhteiskoulu luovutettiin kaupungille, joka sulautti sen Hykkylään lopullisesti 1987. Käpylän yhteiskoulun entiset oppilaat pitävät edelleen yhteyttä nimellä Käpylän friidut ja kundit.

Yhteistyössä