Polut Pohjoinen

Pohjoinen kotikaupunkipolku

14) Koskela

Käpyläntien itäpuoli on Koskelan kaupunginosaa ja vanhaa Forsbyn kylää. Vantaanjoen koskesta nimensä saanut kylä mainitaan säilyneissä asiakirjoissa jo vuodelta 1351. Sen maille perustettiin Helsingin kaupunki vuonna 1550.

Käpylän esimerkin rohkaisemana kaupunki palstoitti 1935 Koskelaan pientalotontteja, joiden vuokra-ajaksi päätettiin 50 vuotta. Sitä on nyttemmin jatkettu vuoteen 2020. Kadunnimien aiheena ovat itäisen Uudenmaan ja Kymenlaakson kunnat. Pientaloasukkaat mieltävät alueensa osaksi Käpylää eikä niinkään Koskelaa, johtuen ehkä kalliolle rakennetusta kerrostaloalueesta. Sen paikalla oli aikaisemmin Karjalan evakkojen parakkikylä.

Yhteistyössä