Polut Pohjoinen

Pohjoinen kotikaupunkipolku

TIETOLAATIKKO: Otto-Iivari Meurman

TIETOLAATIKKO

Arkkitehti, professori Otto-Iivari Meurman (1890 - 1994) oli merkittävä asemakaavasuunnittelija ja Suomen sodanjälkeisen asemakaava-arkkitehtipolven keskeinen opettaja. Hän syntyi Ilmajoella, opiskeli kuvanveistoa Ateneumissa ja arkkitehtuuria Teknillisessä korkeakoulussa valmistuen 1914. Meurman toimi Eliel Saarisen apulaisena tämän suunnitellessa kuuluisaa Munkkiniemen–Haagan asemakaavaa. Sen jälkeen hän työskenteli Helsingin kaupungin rakennuskonttorissa, jossa osallistui Birger Brunilan johdolla mm. Käpylän suunnitteluun ennen nimitystään Viipurin asemakaava-arkkitehdiksi 1918.

Otto-Iivari Meurman opetti kaupunkisuunnittelua Teknillisessä korkeakoulussa 1936 lähtien ja sai asemakaavaopin professuurin 1940. Meurman laati kaikkiaan noin 60 asema- ja rakennuskaavaa. Niissä hän pyrki yhdistämään asumisen, työn ja vapaa-ajan toiminnot 1900-luvun alun puutarhakaupunki-ideologian mukaisesti. Meurman oppilaineen otti suunnitelmissaan aina tarkoin huomioon maaston, valaistusolot ja paikan soveltuvuuden kokonaisuuteen.

Yhteistyössä