Polut Pohjoinen

Pohjoinen kotikaupunkipolku

TIETOLAATIKKO: Karjalan liitto

TIETOLAATIKKO

Karjalan liitto perustettiin heti talvisodan jälkeen valvomaan luovutetun Karjalan evakkojen etuja asutus- ja korvauskysymyksissä. Sen rooli vahvistui jatkosodan jälkeen, kun 407 000 evakkoa jäi pysyvästi uusille asuinsijoilleen ympäri Suomen.

Etujärjestötehtävistä painopiste siirtyi 1960-luvulle tultaessa kulttuuri- ja harrastustoimintaan liiton lukuisissa jäsenyhdistyksissä ja pitäjäseuroissa. Myös julkaisutoiminta kukoisti.

Nykyisin yhä keskeisemmäksi on tullut suomenkarjalaisen kulttuurin vaaliminen ja siirtäminen eteenpäin. Karjalan palautus on edelleen karjalaisten mielissä, mutta liitto on tietoisesti tyytynyt toimimaan siinä asiassa valtion ulkopoliittisen johdon linjojen puitteissa.

Yhteistyössä