Aktuellt - Ajankohtaista Stadsparksprojektets förstudierapport, utkast

En preliminär rapport från det nationella stadsparksprojektets förstudie har färdigställts.

Läs rapporten  (på finska).

Partners