Kottby Årets Kottbybo

2019     -18     -17     -16     -15     -14     -13     -12     -11     -10     -09     -08     -07     -06     -05     -04     -03    


2019

Årets Kottbybo:
Kari Vante, för hans förtjänstfulla och energiska verksamhet för Kottby bibliotek och Kottby biblioteksförening.


2018

Årets Kottbybo:
Tuuli Kunnas, Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ordförande, som outtröttligt och energiskt har kämpat mot stadens planer att höja arrendena i bland annat Kottby.


2017

Årets Kottbybor:
Erika Alhoranta och Mikko Lehtonen som tillsammans driver ett litet familjeföretag, Koremos, specialiserat på restaurering av och i småhus.


2016

Årets Kottbybo:
Hodhayfa Salih, asylsökande irakisk konstnär från Ukraina, boende på mottagningscentralen i Forsby.


2015

Årets Kottbybo plus Bergshusmedalj:
Kari Juhola, dvs specialbibliotekarien vid Kottby bibliotek 'Bibba-Kari'.


2014

Årets Kottbybo:
Aaro Monola, legendarisk fotograf som under tiotals år förtjänstfullt betjänat Kottbyborna i sin fotobutik Aaron Kuva.


2013

Årets Kottbybo:
Alice Karlsson, Käpylä-Lehtis f.d. chefredaktör.

Hedersordförandeskap:
Eero Penttinen, föreningens f.d. ordförande.


2012

Årets Kottbybor:
Topi Vihermalmi och Otto Savola, som på ett originellt och kreativt sätt av den gamla kiosken vid Pohjolaplatsen skapat ett veritabelt kulturcentrum som piggar upp Kottby och gläder Kottbybor i alla åldrar.

Bergshusmedaljer:
Bert Bjarland, för att ha uppmärksammat stadens park- och trädgårdsavdelning på det förfall som den lilla sportplanen mellan Ilmatarvägen och järnvägen befann sig i, så att staden sent omsider snyggade upp planen och satte den i skick.
Alice Karlsson, för långvarigt och förtjänstfullt arbete som chefredaktör för Käpylä-Lehti.


2011

Årets Kottbybo:
Heikki Takkinen, som tagit många initiativ och verkat kreativt i bygemenskapen Kottby. Han har för sina förtjänster bl.a blivit utnämnd till "bydåre i Finland 2002". Heikki har verkat långsiktigt och mångsidigt för speciellt ungdomarna i Kottby. Han är den drivande kraften i ungdomsklubben och har kraftigt och rådigt ställt upp till försvar för olika serviceformer i Kottby då dessa hotats av nedläggningar eller nedskärningar.


2010

Årets Kottbybor:
Rektorerna för följande skolor, som ett uttryck för föreningens uppskattning av skolornas värdefulla arbete:
Marketta Liukko-Hollmèrus (Enhetsskolan), ja
Sirpa Kopsa (Kottby finska grundskola).


2009

Årets Kottbybo:
Jyrki Kallius, för att ha främjat musik och kultur.


2008

Årets Kottbybo:
Asta Korppi, för hennes bok Meidän Käpylä (Vårt Kottby), Tintta kustannus 2007, ISBN 9789529223428.


2007

Årets Kottbybo:
Anja Tanninen, för mångårigt och hjärtligt betjänande av kottbyborna i blomsterhandeln Tähtililja i hörnet av Vipunenvägen och gripvägen:


2006

Årets Kottbybo:
Tintti Karppinen, för aktivt arbete för Kottbyborna och deras spårvagn och i synnerhet för hennes världsberömda Kottbyspel som kom ut 1983 och i ny upplaga 2004.

Kottby-medalj:
Max Westerberg, för verksamhet Käpylän Pallo till fromma.


2005

Pirkko Fihlman förlänades Kottby-medalj med diplom samt HELKAs förtjänstmedalj för hennes kvartssekellånga arbete för föreningen och Kottby.


2004

Årets Kottbybo:
Lotte Tarkka, för hennes 'komposteringdrottningskap' och hennes verksamhet för att rädda Cäpsä.


2003

Käpylä-Seuras styrelse beslöt återuppliva traditionen att årligen utnämna en ”Årets Kottbybo”.

Årets Kottbybor:
Göran Lindén, för hans arbete som Kottbybornas egen hälsocentralläkare.
Timo Niini, för planeringen där Tusbyvägen läggs över järnvägen.


Partners