Käpylä-Lehti

Kottbys lokaltidning Käpylä-Lehti publiceras av Kottby-Sällskapet och ges ut av Eepinen Oy. Upplagan är 17000.

Distribution

Käpylä-Lehti >distribueras gratis till alla hushåll i Kottby och närområden. Om du emellertid har en INGEN REKLAM-dekal på dörren eller postlådan, får du ingen tidning eftersom den av utdelningen betraktas som reklam.

Beställ

Du kan prenumerera på Käpylä-Lehti t.ex per e-post info(a)eepinen.fi eller per telefon 040 512 5105; en årgång kostar 20 €.

Hämta

Du kan också hämta Käpylä-Lehti gratis på:
Kottby bibliotek, Väinölägatan 5
Åggelby bibliotek, Byäldstevägen 27
Kottby Musikinstitut, Himmelsbergsvägen 3
Alepa-butikerna, Forsbyvägen 19 och Pohjolagatan 43
Masurkka, Kottbyvägen 8
MustaPekka, Kullatorpsvägen 1
Salon Dioree, Åggelbyvägen 1
Park Hotel, Pohjolagatan 38
SurSur Designs, Pohjolagatan 43
Pohjoinen Työväenopisto, Byäldstevägen 25
Päätön Kana, Pohjolagatan 2
Karelia, Kottbygränd 1
Käpy-Grilli, Osmonvägen 5
Old Sophie, Forsbyvägen 9

Läs på webben

Alternativt kan du läsa tidningen i det av Lehtiluukku upprätthållna webbarkivet.

Mediakort

Käpylä-Lehtis basuppgifter (bl.a deadlines och publiceringsdatum) finns på dess mediakort (på finska).

 

Partners