Kottby-Sällskapet

Kottby-Sällskapet grundades år 1940 som Käpylä-Seura och är den äldsta stadsdelsföreningen i Helsingfors. Föreningen är medlem i Helsingfors Stads­delsföreningar rf (HELKA).

Kottby-Sällskapets syfte är att verka som förbindelselänk mellan Kottbyborna och olika i Kottby verksamma organisationer och föreningar samt att

  • bevaka Kottbybornas intressen
  • bevara Kottbys speciella karaktär som bygger på närhet till naturen
  • slå vakt om stadsdelens skönhetsvärden
  • understöda kulturell verksamhet
  • främja fritidsverksamhet

Medlem i föreningen kan bli var och en (individ eller organisation) som godkänner föreningens syften och stadgar och som föreningens styrelse antar som med­lem. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad. Föreningens årsmöte hålls i februari.

Vill du föra fram idéer eller vill du att föreningen skall vidta åtgärder, kontakta ordförande eller en styrelsemedlem.

Vill du få in info om ett kommande evenemang på första sidan, skicka info om evenemanget på blanketten Meddela om evenemang (under Aktuellt) eller per e-post till webmaster.

Partners