Kottby-Sällskapet Ta kontakt / styrelse
Vill du ha kontakt med Kottby-Sällskapet, ta kontakt med nån i styrelsen eller skicka e-post till kapyla.seura(at)gmail.com. Med blanketten Meddela om evenemang (under Aktuellt) kan du meddela om evenemang du vill ha in på Startsidan.

2019       2018       2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011       2010       2009      Styrelse 2019

Kalevi Vuorento   (ordf., FB) 050 3460962 kille.vuorento(at)gmail.com
Sinikka Varis   (sekr.) 050 5217281 hs.varis001(at)gmail.com
Markku Aho   (100 v.) 040 5211912 markku1704(at)gmail.com
Bert Bjarland   (webb, e-post) 040 5477227 bert.bjarland(at)gmail.com
Pekka Haltia   (trafik, inv.utr., 100-års.) 040 0216795 pekka.haltia(at)welho.com
Timo Karlsson   (arkiv) 050 4631051 karlssontimo(at)gmail.com
Tintti Karppinen   (alltiallo) 040 0794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Kaisa Korhonen   040 7750975 kaisa.korhonen(at)welho.com
Esko-Jaakko Lehti   (v.ordf., FB, 100-års., samarb.) 050 5636839 e.j.lehti(at)gmail.com
Leo Sundström   044 2387887 lexa.sundstrom(at)gmail.com
Outi Takkinen   040 4834143 outi.takkinen(at)gmail.com
Jari Tuovinen   040 5030406 jarituovinen(at)hotmail.com

Funktionärer:
Kirsi 'Nökö' Kinnunen   (ekonomi, medl.reg.) 040 7049360 kinnunen.noko(at)gmail.com
Eija Tuomela-Lehti   (Käpylä-Lehti) 040 7470809 toimitus.kapyla-lehti(at)hotmail.fi
Risu Karppinen (miljö) 040 0794763 viljo.karppinen(at)welho.com
Marjatta Kurejoki   (miljö) 044 2222351 marjatta.kurejoki(at)gmail.com
Kaija Rantanen   (medl.reg., postning) 050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi


Styrelse 2018

Kalevi Vuorento   (ordf., FB) 050 3460962 kille.vuorento(at)gmail.com
Esko-Jaakko Lehti   (v.ordf., FB) 050 5636839 e.j.lehti(at)gmail.com
Tomas Engblom   (sekr.) 050 5355694 tomas.engblom(at)gmail.com
Markku Aho 040 5211912 markku1704(at)gmail.com
Bert Bjarland   (webb, e-post) 040 5477227 bert.bjarland(at)gmail.com
Pekka Haltia 040 0216795 pekka.haltia(at)welho.com
Timo Karlsson   (arkiv) 050 4631051 karlssontimo(at)gmail.com
Tintti Karppinen 040 0794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Outi Takkinen 040 4834143 outi.takkinen(at)gmail.com
Jari Tuovinen 040 5030406 jarituovinen(at)hotmail.com
Pirjo Virtaintorppa   (FB) 050 4101370 pirjo.virtaintorppa(at)welho.com

Funktionärer:
Kirsi 'Nökö' Kinnunen   (ekonomi, medl.reg.) 040 7049360 kinnunen.noko(at)gmail.com
Eija Tuomela-Lehti   (Käpylä-Lehti) 040 7470809 toimitus.kapyla-lehti(at)hotmail.fi
Marjatta Kurejoki   (miljö) 044 2222351 marjatta.kurejoki(at)gmail.com
Simo Saarikoski   (Kottby 100) 041 5240512 simo.saarikoski(at)paintprinting.fi
Kaija Rantanen   (medl.reg., postning) 050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi


Styrelse 2017

Kalevi Vuorento     (ordf., FB)
050 3460962 kille.vuorento(at)gmail.com
Esko-Jaakko Lehti     (v.ordf.)
050 5636435 e.j.lehti(at)gmail.com
Kaija Rantanen     (sekr.)
050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi
Bert Bjarland     (webb, e-post)
040 5477227 bert.bjarland(at)gmail.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia(at)welho.com
Timo Karlsson     (arkiv)
050 4631051 karlssontimo(at)gmail.com
Markku Aho
040 5211912 markku1704(at)gmail.com
Tomas Engblom
050 5355694 tomas.engblom(at)gmail.com
Tintti Karppinen
040 0794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Jari Tuovinen
040 5030406 jarituovinen(at)hotmail.com
Pirjo Virtaintorppa
050 4101370 pirjo.virtaintorppa(at)welho.com
Simo Saarikoski     (suppl.)
041 5240512 simo.saarikoski(at)paintprinting.fi

Ekonomi:
Kirsi 'Nökö' Kinnunen
040 7049360 kinnunen.noko(at)gmail.com

Käpylä-Lehti:
Eija Tuomela-Lehti
040 7470809 toimitus.kapyla-lehti(at)hotmail.fi

Verksamhetsgranskare:
Ulla Valkeila     (verks.gransk.)
050 5924375
ulla.valkeila(at)svk-edu.fi
Kimmo Tevaluoto     (suppleant)
050 3656909 kimmo.tevaluoto(at)welho.com


Styrelse 2016

Kalevi Vuorento     (ordf., FB)
050 3460962 kille.vuorento(at)gmail.com
Esko-Jaakko Lehti     (v.ordf.)
050 5636435 e.j.lehti(at)gmail.com
Kaija Rantanen     (sekr.)
050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi
Timo Karlsson     (arkiv)
050 4631051 karlsson.timo(at)gmail.com
Bert Bjarland     (webb, e-post)
040 5477227 bert.bjarland(at)gmail.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia(at)welho.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma(at)hotmail.fi
Markku Aho
040 5211912 markku1704(at)gmail.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki(at)gmail.com
Jari Tuovinen
040 5030406 jarituovinen(at)hotmail.com

Ekonomi:
Kirsi 'Nökö' Kinnunen
040 7049360 kinnunen.noko(at)gmail.com

Käpylä-Lehti:
Eija Tuomela-Lehti
040 7470809 toimitus.kapyla-lehti(at)hotmail.fi

Verksamhetsgranskare:
Ulla Valkeila     (verks.gransk.)
050 5924375
ulla.valkeila(at)svk.edu.hel.fi
Kimmo Tevaluoto     (suppleant)
050 3656909 kimmo.tevaluoto(at)welho.com


Styrelse 2015

Kalevi Vuorento     (ordf.)
050 3460962 kille.vuorento(at)gmail.com
Esko-Jaakko Lehti     (viceordf.)
050 5636435 e.j.lehti(at)gmail.com
Kaija Rantanen     (sekr.)
050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi
Bert Bjarland     (webb)
040 5477227 bert.bjarland(at)gmail.com
Timo Karlsson     (arkiv)
050 4631051 karlsson.timo(at)gmail.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma(at)hotmail.fi
Markku Aho
040 5211912 markku1704(at)gmail.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia(at)welho.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki(at)gmail.com
Jari Tuovinen
040 5030406 jarituovinen(at)hotmail.com

Ekonomi:
Kirsi 'Nökö' Kinnunen
040 7049360 kinnunen.noko(at)gmail.com

Käpylä-Lehti:
Eija Tuomela-Lehti 040 7470809
toimitus.kapyla-lehti(at)hotmail.fi

Verksamhetsgranskare & suppleant:
Ulla Valkeila
050 5924375
ulla.valkeila(at)svk.edu.hel.fi
Kimmo Tevaluoto
050 3656909 kimmo.tevaluoto(at)welho.com


Styrelse 2014

Kalevi Vuorento, ordf.
050 3460962 kille.vuorento(at)gmail.com
Matti Eronen, viceordf.
050 5506695 merone13(at)welho.com
Kaija Rantanen, sekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi
Bert Bjarland, webmaster
040 5477227 bert.bjarland(at)gmail.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma(at)hotmail.fi
Markku Aho
040 5211912 markku1704(at)gmail.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia(at)welho.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki(at)gmail.com
Esko-Jaakko Lehti
050 5636435 e.j.lehti(at)gmail.com
Jari Tuovinen
040 5030406 jari.tuovinen(at)welho.com

Ekonomi:
Kirsi 'Nökö' Kinnunen
040 7049360 kinnunen.noko(at)gmail.com

Arkiv:
Timo Karlsson
050 4631051 karlsson.timo(at)gmail.com

Käpylä-Lehti:
Eija Tuomela-Lehti toimitus.kapyla-lehti(at)hotmail.fi 040 7470809

Verksamhetsgranskare & suppleant:
Ulla Valkeila
050 5924375
ulla.valkeila(at)svk.edu.hel.fi
Kimmo Tevaluoto
050 3656909 kimmo.tevaluoto(at)welho.com


Styrelse 2013

Kalevi Vuorento, ordf.
050 3460962 kille.vuorento(at)gmail.com
Matti Eronen, viceordf.
050 5506695 merone13(at)welho.com
Kaija Rantanen, sekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi
Bert Bjarland, webmaster
040 5477227 bert.bjarland(at)gmail.com
Timo Karlsson, arkiv
050 4631051 karlssontimo(at)gmail.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma(at)hotmail.fi
Liisa Eerikäinen
040 7275964 liisa.eerikainen(at)luukku.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia(at)welho.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki(at)gmail.com
Kirmo Wartiovaara
040 7577696 kirmo.wartiowaara(at)helsinki.fi

Ekonomi:
Kirsi 'Nökö' Kinnunen
040 7049360 kinnunen.noko(at)gmail.com

Käpylä-Lehti:
Eija Tuomela-Lehti 040 7470809
toimitus.kapyla-lehti(at)hotmail.fi

Verksamhetsgranskare & suppleant:
Ulla Valkeila
050 5924375
ulla.valkeila(at)svk.edu.hel.fi
Kimmo Tevaluoto
050 3656909 kimmo.tevaluoto(at)welho.com


Styrelse 2012

Kille Vuorento, ordf.
050 3460962 kalevi.vuorento(at)vantaa.fi
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma(at)hotmail.fi
Bert Bjarland
040 5477227 bert.bjarland(at)gmail.com
Liisa Eerikäinen
040 7275964 liisa.eerikainen(at)luukku.com
Matti Eronen
050 5506695 merone13(at)welho.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia(at)welho.com
Timo Karlsson, arkiv
050 4631051 karlssontimo(at)gmail.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Kai Ovaskainen
050 388 3842 kai.ovaskainen(at)welho.com
Kaija Rantanen, sekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi
Kirmo Wartiovaara
040 7577696 kirmo.wartiowaara(at)helsinki.fi

Verksamhetsgranskare & suppleant
Ulla Valkeila
050 5924375 ulla.valkeila(at)svk.edu.hel.fi
Kimmo Tevaluoto
050 3656909 kimmo.tevaluoto(at)welho.com

Ekonomi
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki(at)welho.com

Käpylä-Lehti
Alice Karlsson
044 3335036 alice.karlsson(at)sll.fi


Styrelse 2011

Matti Eronen, ordf.
050 5506695 merone13(at)welho.com
Jouni Aavaluoma
041 5106321 jouni.aavaluoma(at)hotmail.com
Liisa Eerikäinen
040 7275964 liisa.eerikainen(at)luukku.com
Pekka Haltia
0400 216795 pekka.haltia(at)welho.com
Timo Karlsson, arkiv 050 4631051 karlssontimo(at)gmail.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Kai Ovaskainen
050 388 3842 kai.ovaskainen(at)welho.com
Antti Porkka
040 5911883 antti.porkka(at)netti.fi
Kaija Rantanen, medlemssekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi
Antti Salaterä, viceordf.
050 3038244 antti.salatera(at)kolumbus.fi
S-L Virtanen, sekr.
09 7284619 sirkka.liisa.virtanen(at)elisanet.fi

Ekonomi
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki(at)welho.com

Käpylä-Lehti
Alice Karlsson
044 3335036 alice.karlsson(at)sll.fi

Verksamhetsgranskare & suppleant
Ulla Valkeila
050 5924375 ulla.valkeila(at)svk.edu.hel.fi
Marja Anttila
050 3656909 marjanttila(at)gmail.com


Styrelse 2010

Matti Eronen, ordf.
050 5506695 merone13(at)welho.com
Jouni Aavaluoma

jouni.aavaluoma(at)hus.fi
Marja Anttila

marjanttila(at)gmail.com
Liisa Eerikäinen
040 7275964 liisa.eerikäinen(at)luukku.com
Timo Karlsson, arkiv 050 4631051 karlssontimo(at)gmail.com
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Kai Ovaskainen
050 3883842 kai.ovaskainen(at)welho.com
Antti Porkka
040-5911883 antti.porkka(at)netti.fi
Kaija Rantanen, medlemssekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi
Antti Salaterä, viceordf.
050 3038244 antti.salatera(at)kolumbus.fi
S-L Virtanen, sekr.
09-7284619 sirkka.liisa.virtanen(at)elisanet.fi

Ekonomi
Marjatta Kurejoki
044 2222351 marjatta.kurejoki(at)welho.com

Käpylä-Lehti
Alice Karlsson
044 3335036 alice.karlsson(at)sll.fi

Revisor & suppleant
Ulla Valkeila
050 5924375 ulla.valkeila(at)svk.edu.hel.fi
Kimmo Tevaluoto
050 3656909 kimmo.tevaluoto(at)welho.com


Styrelse 2009

Matti Eronen, ordf.
050 5506695 merone13(at)welho.com
Jouni Aavaluoma
050 4270290 jouni.aavaluoma(at)hus.fi
Marja Anttila
marjanttila(at)gmail.com
Kirsi Hiilamo
041 5389660 kirsi.hiilamo(at)hdl.fi
Timo Karlsson
050 4631051 timo.karlsson(at)espoo.fi
Tintti Karppinen
0400 794762 tintti.karppinen(at)welho.com
Kai Ovaskainen
050 3883842 kai.ovaskainen(at)welho.com
Kaija Rantanen, medlemssekr.
050 3593068 kaija.i.rantanen(at)saunalahti.fi
Antti Salaterä, viceordf.
050 3038244 antti.salatera(at)kolumbus.fi
Sirkkis Virtanen, sekr.
09 7284619 sirkka.liisa.virtanen(at)elisanet.fi
Kille Vuorento
050 3460962 kalevi.vuorento(at)vantaa.fi

Ekonomi:
Marjatta Kurejoki
09 7284464 marjatta.kurejoki(at)welho.com

Käpylä-Lehti:
Alice Karlsson
044 3335036 alice.karlsson(at)sll.fi

Revisor & suppleant:
Kimmo Tevaluoto
050 3656909 kimmo.tevaluoto(at)welho.com
Ulla Valkeila
050 5924375 ulla.valkeila(at)svk.edu.hel.fiPartners