Promenader

En stadsdelspromenad tar dig på en promenad genom för stadsdelen typiska miljöer och till för stadsdelen unika sevärdheter. Den förstärker stadsdelens identitet, ökar invånarnas lokalkännedom och underlättar integrationen för in­flyttare. Den presenterar intressanta platser och byggnader och med dem för­knippad historia, natur, kultur, personer och fram­tidsplaner.

I Kottby finns två stadsdelspromenader:
- den södra (invigd 12.6.2009), och
- den norra (invigd 12.6.2010)

Promenaderna överlappar delvis i form av vissa gemensamma objekt. Du kan utforska promenaderna på egen hand i valfri ordning eller delta i en av Kottby-Sällskapet anordnad guidad promenad.

Stadsdelspromenaderna i Helsingfors har tagits fram i projekt under ledning av stadsdelsföreningarnas i Helsingfors paraplyorganisation HELKA. Kottby stads­dels­promenader togs fram som ett samarbetsprojekt mellan Kottby-Sällskapet och Helsingfors villaförening KHOY med Pauli Saloranta som huvud­ansvarig för ledningen av de två teamen. Teamen för den södra och den norra promenaden skilde sig något till sammansättningen.

Skapandet av den södra promenaden stöddes av stadens 'Frisk och trygg stad'-projekt och Finska Kulturfondens nyländska regionalfond. Skapandet av den norra promenaden stöddes av SATO Oyj, K-Supermarket Mustapekka, Park Hotel Kottby, Kottby finska församling och Finska Kulturfondens nyländska re­gio­nalfond.

Översättningen till svenska av promenaderna har möjliggjorts genom ett i mars 2015 av stiftelsen Tre Smeder beviljat stipendium. Översättning: Susanna Gulin. I samband med översätt­ningen har i vissa fall också textens sakinnehåll upp­da­terats och länkar i mån av möjlighet ersatts med länkar till svenskt material.

Partners