Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

1) Pohjolaplatsen


Pohjolaplatsen med blommande vitklöver

En stor del av gatunamnen i Kottby härstammar från Kalevala. Där är Pohjola en plats i den yttersta nordliga delen av den kända världen, där den mäktiga Louhi, härska­rinna över Pohjola, regerar. I den östersjöfinska mytologin anses också i ett bredare perspektiv att sjukdomarna, mörkret och kylan har sitt ursprung i Pohjola. Å andra sidan lade Paavo Haavikko år 1975 fram en teori enligt vilken Pohjola är Konstantinopel och Zoe, kejsarinna av bysantinska riket (978-1050), är förebild för Louhi.


Ettans ändhållplats

Pohjolaplatsen utgör ändhållplats för spår­vagns­linje 1, Helsingfors nordligaste och värl­dens tredje nordligaste spårvagnshållplats. Mera norrut fungerar numera bara spårvägarna i Trondheim och Bergen.

Banavsnittet från Hermanstad till Kottby var enspårigt när det öppnades 18.11.1925.

Den första spårvagnsturen med K-beteckning kördes av Edvard Koskio, som senare i Kä­py­lä-Lehti drog sig till minnes hur vagnen spårade ur vid Elanto i Metso­la­vä­gens korsning. Grunden under Pohjolagatan, som var byggd på kärr­mark, var då ännu mjuk. Linjen förlängdes 1928 från Hermanstad till Salutorget. Under rusningstider trafikerade spårvagnen ända till Eira. År 1953 frångick man förstadslinjernas beteckningar, och sen dess har ettans gamla Eira-Sörnäslinje kört ända till Kottby. Natturerna slopades 1964, söndagsturerna 1977 och lör­dagsturerna 2003. Sedermera har också turerna på vardagskvällar dragits in. Käpylä-Seura har försökt få turerna tillbaka och föreslagit för staden bl.a. att ettans linje skulle förlängas antingen till Kottby eller Åggelby station.

Ett övergångsställe för igelkottar över Pohjolagatan målades för några år sen av konstnären Esa Maa. Det smala övergångsstället med korrekta trafikmärken fick mycken glad uppmärksamhet - men visade sig vara litet farligt, när barnen trod­de att det var ett riktigt övergångsställe.

Partners