Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

10) Himmelsberget

Himmelsbergets höjd uppgår till 57,2 m över havsytan och berget be­traktades därför som Helsingfors högsta landmärke under åren 1906-46. I sam­band med de inkorporeringar som gjorts efter det har allt högre platser tillförts staden. Som ortnamn har Himmelsberget varit känt redan länge; på Helsingfors lands­kommuns tid omnämns på 1700-talet Himlaberget, även Högberget.

Ryssarna började 1914 bygga försvarsställningar på Himmelsbergets norr­slutt­ning, de hör till de land- och sjöfästningar som omger hela Helsingfors. I skogen kan man fortfarande hitta vallar av sten och jord samt skyttegropar. På området mellan en ca 1 meter hög vall och järnvägen hade alla träden fällts. På norra si­dan av bergets topp finns alltjämt en ca 30 meter lång skyttegrav kvar. Platsen för artilleribatteriet har på sin tid hamnat under byggnadsarbetena för Kottby finska samskola.

Efter att Kottby grundats hittade man snabbt till Himmelsberget (Taivari på po­pulärspråk). År 1927 byggdes på bergets topp ett enkelt barackcafé, som pla­nerades av blivande professorn Hilding Ekelund. Caféet hölls av fröken Berg­roth och det var ett populärt utflyktsmål särskilt för promenerande och famil­jer. Kott­by skyddskår ordnade kvällsfester och midsommartillställningar på berget. Skydds­kåren byggde också, främst som talkoarbete, en hoppbacke ('hyddan') på berget, tornet torde ha varit ca 15 meter högt. Hoppbacken hade två ut­hopps­nivåer och de bästa hopparna flög upp till 60 meter ! Fröken Berg­roth donerade en pokal som vandringspris för tävlingarna. Det blev dock bara en enda tävling, för de följande vintrarna var snöfattiga och på våren 1930 fällde en hård storm den nyss tjärade och iståndsatta konstruktionen. Ännu på 1970- talet isbelagdes en över 100 meter lång ränna till rutschbana. Vinterns största evenemang är numera Himmelsbergets fastlag som ordnas av Lions Club Hel­singfors / Kottby. Himmelsbergets fastlag har arrangerats allt sen år 1958 och är Finlands äldsta kontinuerligt ordnade Lionsevenemang.


Luftvärnspjäs på Himmelsberget

Under fortsättningskriget fungerade på Himmelsberget luftvärnsbatteriet ”Tai­vas” bestående av fyra Boforskanoner och 100 man. En av kanonerna finns kvar som museiföremål på bergets topp. Också kanonernas eldställningar och annan utrustning kan ses.

Under de stora öppningarna på norra sluttningen finns ett stort valv, som används som sandsilo för stadens byggverk. Området på ber­gets topp iståndsattes som park för de olympiska spelen. Flagghissningen på själv­ständighetsdagen sköts traditionellt av Käpylä-Seura, Lions Club och för­sam­lingen. Det forna ammunitionsförrådet är numera stängt, men under Lionsklubbens fastlags­eve­ne­mang visas filmer i grottan.

På somrarna tränar bergsklättrare kring planen på sydsluttningen.


På väg uppåt

Partners