Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

FAKTARUTA: Himmelsbergets skeden

Himmelsberget skapas

Himmelsbergets bergmaterial härstammar från den svekofenniska bergs­ked­jeveckningen för 1800-1900 miljoner år sen. Bergen, vilka som bäst hade en höjd av några kilometer, har under tidernas förlopp försvunnit genom att de vittrat sönder och nötts ner under ett flertal glacialtider. Den sista av dessa varade ca 100 000 år. Spåren av de av isen åstadkomna fårorna syns runt­om i landet där berget är i dagen. Jordskorpan är ännu nertryckt som följd av det tre kilometer tjocka istäcket och höjer sig därför alltjämt, i den här trak­ten med ca 2 mm per år. Också havsytans höjd har varierat i takt med in­lands­isens smältning. Himmelsbergets topp dök upp som en kobbe i det salta Yoldiahavets skärgård för ca 11 000 år sen. Tusen år senare slipade sötvattenssjön Ancylussjöns vågor fram en fortfarande skönjbar fornstrand i den lilla holmens norrsluttning, på en nuvarande höjd av 45 meter över havet. En annan likartad uppstod genom det salta Litorinahavets krafter på 32 meters höjd över havet för ca 8000 år sen. Förbindelsen till fastlandet blottlades för ca 5000 år sen, i riktning från nuvarande Krämertsskog.

Om istiden                 Om landhöjningen                 Om Östersjön

Partners