Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

FAKTARUTA: Bombningarna av Helsingfors

Helsingfors bombas

I februari 1944 anföll Sovjetunionens långdistansbombflyg Helsingfors i rikt­ning från Leningrad under tre nätter med tio dagars mellanrum, med i me­del­tal 700 plan. Under anfallen fälldes 16 500 bomber, varav 7000 brand­bom­ber, med en sammanlagd vikt av 2600 ton. Dessa skulle ha räckt till för att totalförstöra det dåvarande stadsområdet ända till bortre Tölö och Sör­näs, varvid tiotals tusen civila skulle ha dött. Fiendens avsikt var sålunda att bryta folkets stridsvilja och få Finland att kapitulera utan markanfall.

Huvudstaden hade fått vara i relativ fred för luftbombningarna medan fort­sättningskriget drog ut på tiden. Trots det hade Luft­värns­regemente 1 övat flitigt. Dess kommendör, överstelöjtnant Pekka Jokipaltio hade övertygat också sin överordnade om saken och till sitt förfogande fått materiel som i förhållande till stadens storlek var den största i Europa: 76 tunga och 20 lätta lv-kanoner samt moderna tyska radaranläggningar och dessutom 36 stora strålkastare. Ledningscentralen var placerad under Eira brandstation. I första hand ville man förhindra tillträdet till målet genom att skjuta stora spärrar framför fienden och först i andra hand genom att skjuta ner enskilda flygplan. Dessutom tändes den sista bombningsnatten stora eldar runtom ett luftvärnsbatteri i Nordsjö i syfte att vilseleda angriparna. Under de två sista nätterna hade man som stöd också 12 tyska nattjaktsflygavdelningar, vilkas betydelse framför allt var psykologisk.

Största delen av de sovjetiska piloterna fruktade den koncentrerade spärr­elden som ytterligare förstärktes med hjälp av klara ljus­granater. Uppskatt­ningsvis 95 % vände bort och fällde sin bomblast på annat ställe än avsett, exempelvis i havet. Sammanlagt ca 100 plan tog sig dock igenom. Av dem sköts 20 ner och 10 återvände aldrig. I bombningarna omkom 146 personer och sårades 356, största delen i det första anfallet. Endast 109 hus total­förstördes. I luftvärnskretsar betraktas den här avvärjningssegern som Hel­sing­fors mirakulösa räddning.

Storbombningarna                 Luftvärnet                 Flygvapnet

Partners