Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

12) Villaområdet vid Himmelsberget

År 1925 godkände stadsfullmäktige förslaget om ”anordnande av ett villaområde i Kottby trädgårdsförstad vid Himmelsberget” och fastställde arrendet för tom­ter­na fram till år 1985. Huvudsakligen under 1930-talet byggdes vid Himmels­ber­get det dåvarande Helsingfors nordligaste bosättning. De typiska invånarna var unga utbildade barnfamiljer med medelklassbakgrund. Bland dem fanns många lärare och byggmästare samt unga tjänstemän och företagare, av vilka ett flertal under de kommande åren nådde viktiga positioner.

Invånarna lät själva göra ritningarna till sina hus, och husen blev därför indivi­du­ella. Sista handen vid planerna lades av arkitekt Elias Paalanen som arbetat för staden. Det allmänna intrycket var harmoniskt, även om också ett typiskt fun­kis­hus och en nationalromantisk stockvilla uppfördes på området. Byggnaderna är av trä, med sadeltak, och många av dem är rappade.

Till de bergiga gårdarna fördes hundratals lass med fylljord. Trädgårdsplanerna gjordes på Kottbyvis av Elisabeth Koch. Planerna iakttogs inte helt och hållet, men i väsentliga delar förverkligas Kochs tanke om att gårdarnas trädbestånd skulle ansluta sig till gatans och till de allmänna parkområdena.


Lyckoparken

Den centrala Lyckoparken var ursprungligen sumpmark. Den iståndsattes 1948. Träd­be­stån­det är mång­sidigt, med rari­te­ter som järn­vägs­äppelträd (häng­apel, prydnads­apel) och det öm­tåliga för 100 mil­joner år sen un­der krita-perioden utvecklade kine­sis­ka tempel­trä­det.

Partners