Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

13) Musikinstitutet

På initiativ av Käpylä-Seura grundades Kottby musikinstitut år 1957. 114 elever anmälde sig genast. I början gavs undervisning i pianospel, violin, cello, gitarr och harmonium, ensemblespel samt körsång. Till en början fick musik­ins­titutet inte bidrag från staden eller staten, och terminsavgifterna var därför så höga att alla som var intresserade inte hade möjlighet att komma med. Trots det hade institutet på 1960-talet över 400 elever, och det växte till det femte största på sitt område i Finland. Undervisning ordnades också för de längst komna, och institutet kallades därför ”Kottby högskola”. Rektor var 1965-66 tonsättaren Einojuhani Rautavaara, som förgäves försökte få kommunen att överta institutet. Musiklekskolan inledde sin verksamhet 1967.

En betydande förändring var att institutet från och med 1980 fick statsunder­stöd. Fler lärare kunde avlönas och riksomfattande undervisningsplaner togs i bruk. Man drömde om att få använda samskolans hus för institutet, men det lyckades inte.


Musikinstitutet vid Himmelsbergsvägen

Först 1993 var det slut på det kringflackande livet, när musikins­titutet fick lokaliteter i det forna bageriet Liukon leipomo, som under tiotals år ver­kat på Himmels­bergs­vägen 3. Endast en konsertsal saknas alltjämt. Från och med början av 2010-talet gick Kansan­musiikki­opisto som verkade i Karelen­huset samman med Kott­by musikinstitut, där en avdelning för folkmusik inrättades.

Partners