Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

14) Forsby


Café vid Åggelbyvägen

Kottbyvägens östra sida hör till Forsby stadsdel och den gamla byn Forsby. Byn som fått sitt namn från Gammel­stadsforsen i Vanda å nämns i beva­ra­de doku­ment ren år 1351. På dess marker grundades Helsingfors stad år 1550.

Uppmuntrad av Kottbys exempel avstyckade staden 1935 småhus­tomter i Fors­by, för vilka arrendetiden fastställdes till 50 år. Arrendena har sedermera för­längts till år 2020. Gatunamnen är uppkallade efter kommuner i Östra Nyland och Kymmenedalen.

Småhusinvånarna föreställer sig gärna att deras område är en del av Kottby och inte Forsby, kanske på grund av höghusområdet som byggts på berget. På dess plats fanns tidigare en barackby för evakuerade från Karelen.

Partners