Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

15) De 'utrikespolitiska' villorna


Villor vid Pohjolagatan

Himmelsbergets äldsta egnahemshus är en byggnad som bär sitt namn efter bergsrådet C. G. Herlitz, verkställande direktör för Arabia porslinsfabrik. Bygg­naden vid Pohjolagatan 46 är den ena halvan av en större byggnad som år 1926 flyttades dit från Terijoki. När det forna moderlandet Rysslands gräns stängdes 1917 övergavs de petersburgska högrestånds­per­so­nernas villor på Karelska nä­set och många hundra villor flyttades till andra ställen i Finland.

På Pohjolagatan 50 bodde tandläkaren Taimi Wolf, vars make var tysk. I enlighet med fredsvillkoren efter fortsättningskriget överlämnades deras hus sålunda till Sovjetunionen utan ersättning som s.k. tyskt tillgodohavande.

Partners