Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

16) Helenahemmet

Stiftelsen Blomsterfonden grun­dades i föreningsform 1925 i syfte att bygga och upprätthålla bostä­der för Helsingfors svens­ksprå­kiga åldringar.

Det första huset, Hemgården på Pohjolagatan 42, blev färdigt år 1936. I huset finns 28 service­bo­städer för självständigt boende. Helenahemmet, uppfört i funkisstil, blev färdigt 1940 och bredvid detta dessutom Bergahemmet 1952.

Blomsterfondens servicehus till­handahåller full service. Rummen är möblerade med invånarnas egna möbler och invånarna sköter sina dagliga rutiner på egen hand. I Bergahemmet finns dessutom ett grupphem för 13 demenspatienter.

Alla byggnader har totalrenoverats 1989-99.


Helenahemmet vid Pohjolagatan

Partners