Promenader Norra promenaden

Norra promenaden

18) Räddningsstationen

I Helsingfors grundades landets första ordinarie brandkår 1861. Den fick sin första station 1891 på Högbergsgatan vid Skillnaden.

År 1991 gick brandver­ket och befolkningsskyddscentralen samman och bildade räddningsverket, och brandstationerna blev räddningsstationer.


Räddningsstationen vid Kullervogatan

Kottby räddningsstation blev färdig 1931, planerad av stadsarkitekt Gunnar Taucher. Kottby räddningsstation är den tredje äldsta av Helsingfors åtta räddningsstationer, totalrenoverad senast 2005. Huvudmateriel är rädd­nings­enhet H-47. Till dess växelflaksenhet kan anslutas en slangcontainer, en hög­effektfläkt eller en skadebekämpningscontainer. Stationens minimibemanning på vardagar är 9 personer. År 2009 hade räddningsenheten 50 uppdrag och sjuk­transportenheten rentav 4500.

Partners